IFS: International Featured Standards

IFS staat voor International Featured Standards Food en vertoont een sterke gelijkenis met BRC Food. De eerste variant van IFS Food is ook gebaseerd op de toen geldende variant van BRC Food . Er zijn echter toch wat verschillen. Binnen IFS Food wordt er gewerkt met zogenaamde ‘knock-out criteria’. Indien er aan één van deze criteria niet wordt voldaan, wordt de leverancier automatisch niet goedgekeurd voor IFS Food.

IFS FOOD Voedselveiligheid norm

Richtlijnen IFS Food t.o.v. BRC Food


De richtlijnen van IFS Food  en BRC Food komen in grote lijnen (circa 85%) met elkaar overeen. Zoals ook uit het bovenstaande blijkt zit het grote verschil met name in de manier van het beoordelen van de criteria uit de standaard. Hierdoor wordt ook het resultaat van de audit bepaald: wel of niet goedgekeurd. Een belangrijk verschil hierbij is dat er bij BRC Food de gelegenheid bestaat om het resultaat van de audit te beïnvloeden. De onderneming heeft 28 dagen de tijd om bewijs te leveren dat er aan de geconstateerde tekortkoming voldoende invulling is gegeven. Binnen IFS Food wordt deze mogelijkheid duidelijk niet geboden: het resultaat van de audit is het eindresultaat van de beoordeling. De frequentie van de audits wordt bepaald door het behaalde resultaat en de risico-klasse van het product.

Andere standaarden t.o.v. IFS


Naast de IFS bestaat er ook BRC en FSSC 22000. Alle drie deze certificatieschema’s bezitten een set basiseisen waaraan je dient te voldoen. Deze eisen worden opgesteld door The Global Food Safety Initiative (GFSI). De GFSI eisen zijn opgenomen in de zogenoemde Benchmarking requirements.

Wil je meer weten over IFS?


Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op!


Bekijk hier ook de andere standaarden van voedselveiligheid


Lees hier meer over de branches waar iMIS Food wordt gebruikt:


Vleesindustrie – Voedselveiligheid

Het produceren van veilig vlees, is geen verdienste, waarmee een producent kan concurreren met een andere aanbieder, maar is een basisvereiste voor het in omloop kunnen brengen ervan. Omdat (vers) vlees een gevoelig product is,...
Lees meer

Zuivelindustrie – Voedselveiligheid

Voor de zuivelindustrie zijn kwaliteit en voedselveiligheid absolute prioriteiten. De sector doet er alles aan om volstrekt veilige zuivelproducten van onberispelijke kwaliteit af te leveren. Daarom legt de zuivelsector zichzelf eisen op die verder gaan dan wat...
Lees meer

Visindustrie – Voedselveiligheid

De wetgeving op het gebied van voedselveilig produceren en importeren is continu in beweging. Zo moeten visserijproducten die in de EU op de markt worden gebracht een etiket met informatie bevatten om de traceerbaarheid te...
Lees meer

Banketindustrie – Voedselveiligheid

Als bakkerij bent u wettelijk verplicht om te werken volgens de Hygiënecode voor de brood- en banketbakkerij. De Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij is een voedselveiligheidssysteem dat speciaal is toegespitst op de bakkerijbranche.
Lees meer
IFS FOOD Voedselveiligheid norm