IFS International Featured Standards

IFS staat voor International Featured Standards Food en vertoont een sterke gelijkenis met BRC Food. In IFS Food wordt er gewerkt met een ‘knock-out criteria’.

De oorsprong van IFS

De Standard, veelal kortweg IFS of ook wel IFS Food genoemd, is een standaard op het gebied van voedselveiligheid die werd opgesteld door HDE, de Duitse brancheorganisatie van distributeurs van voedingsmiddelen. De standaard wordt ook wel aangeduid als International Featured Standard - Food.

De Franse -brancheorganisatie FCD heeft zich aangesloten bij de IFS-norm, terwijl ook de Italiaanse organisaties ANCC, ANCD en Federdistribuzione de norm steunen. Dit, plus het feit dat de IFS-norm werd ontwikkeld op basis van de BRC Standard for Food , leidt ertoe dat de norm ook wel de Duits-Franse tegenhanger van BRC Food wordt genoemd.

IFS staat voor International Featured Standards Food en vertoont een sterke gelijkenis met BRC Food. De eerste variant van IFS Food is ook gebaseerd op de toen geldende variant van BRC Food . Er zijn echter toch wat verschillen. Binnen IFS Food wordt er gewerkt met zogenaamde ‘knock-out criteria'. Indien er aan één van deze criteria niet wordt voldaan, wordt de leverancier automatisch niet goedgekeurd voor IFS Food (lees hier meer over deze criteria)

Richtlijnen IFS Food t.o.v. BRC Food

De richtlijnen van IFS Food  en BRC Food komen in grote lijnen (circa 85%) met elkaar overeen. Zoals ook uit het bovenstaande blijkt zit het grote verschil met name in de manier van het beoordelen van de criteria uit de standaard. Hierdoor wordt ook het resultaat van de bepaald: wel of niet goedgekeurd. Een belangrijk verschil hierbij is dat er bij BRC Food de gelegenheid bestaat om het resultaat van de audit te beïnvloeden. De onderneming heeft 28 dagen de tijd om bewijs te leveren dat er aan de geconstateerde tekortkoming voldoende invulling is gegeven. Binnen IFS Food wordt deze mogelijkheid duidelijk niet geboden: het resultaat van de audit is het eindresultaat van de beoordeling. De frequentie van de audits wordt bepaald door het behaalde resultaat en de -klasse van het .

IFS methode

 • Binnen IFS wordt gewerkt met 10  "knock-out-criteria". Wanneer er niet wordt voldaan aan een van deze criteria, wordt de leverancier automatisch niet gecertificeerd. Deze criteria zijn o.a.:
  • beheersing van kritische beheerspunten;
  • betrokkenheid van het en medewerkers;
  • van , grondstoffen en verpakkingsmaterialen;
  • uitvoering van corrigerende maatregelen
  • Score: A,B,C,D per onderdeel

Andere standaarden t.o.v. IFS

Naast de IFS bestaat er ook BRC en FSSC 22000. Alle drie deze certificatieschema's bezitten een set basiseisen waaraan je dient te voldoen. Deze eisen worden opgesteld door The Global Food Safety Initiative (GFSI). De eisen zijn opgenomen in de zogenoemde Benchmarking .

Lees meer over IFS en de andere standaarden in presentatie behorende bij module 3 van de Food Safety .

Heb je nog vragen over de IFS standaard?

Neem gerust contact met ons op en we helpen je graag verder.

Bekijk hier ook de andere standaarden van voedselveiligheid

FSSC 22000 Food Safety Management Systems

staat voor Food Safety System 22 000 en is een internationaal erkende vorm van aantoonbare voedselveiligheid afgeleid van de .
BRC Logo food safety

BRC British Retail Consortium

BRC staat voor British Retail Consortium. Deze bracheorganisatie voor Britse supermarkten, heeft BRC Global Standard for Food Safety ontwikkeld.
TwitterFacebookLinkedInPin It