BRC British Retail Consortium

BRC staat voor British Retail Consortium. Deze bracheorganisatie voor Britse supermarkten, heeft BRC Global Standard for Food Safety ontwikkeld.

Wat is BRC?

Het BRC-schema bestaat uit een inspectieprotocol en een technische standaard. Het inspectieprotocol is bedoeld voor inspecterende instellingen. De technische standaard is een uitgebreide checklist (met meer dan 300 punten), waar alle eisen voor leveranciers en van levensmiddelen in vermeld staan.

De BRC8 Food bestaat uit negen secties.

 1. Senior commitment
 2. The food safety plan – HACCP
 3. Food safety and system
 4. Site standards
 5. Product control
 6. Process control
 7. High-risk, High- and ambient High-care risk zones
 8. Requirements for traded

Een BRC-audit

Bij een kan een bedrijf voldoen aan 5 scores, namelijk AA, A, B, C of D. Het is afhankelijk van het aantal dat een bedrijf heet tijdens een audit welke score er aan het bedrijf wordt toegekend. Indien een bedrijf score AA, A of B haalt is de auditfrequentie 12 maanden, indien een bedrijf score C haalt is de auditfrequentie 6 maanden en bij score D wordt de certificatie niet toegekend.

Een onaangekondigde audit

Ook is er de mogelijkheid om onaangekondigde audits te laten uitvoeren. Hierbij kun je een score behalen van AA+, A+, B+, C+ of D+. afhankelijk van het type en aantal afwijkingen die gevonden worden tijdens de audit. Aan de plus kun je afleiden dat het om een onaangekondigde audit ging.

BRC 8

De nieuwe geldende eisen zijn op 1 februari 2019 ingegaan

Op 1 februari 2019 zijn de nieuwe wettelijke eisen ingegaan van de BRC Food 8. In augustus 2018 werd de achtste versie gepubliceerd en per 1 februari 2019 is versie acht van de BRC Food zoals gezegd wettelijk van kracht. Hierdoor zal de gehele internationale voedselverwerkende sector zich moeten houden aan deze voorwaarden van de BRC Global Standard For Food Safety.

Meer en nieuws over BRC kan je op de officiële BRC website vinden.

Andere vormen van BRC buiten BRC Food Safety

Naast BRC Food Safety kent BRC nog 5 andere normen namelijk;

 1. and packaging materials
 2. and distribution
 3. Agents and brokers
 4. Consumer products
 5. Retail

Een certificering verkrijgen en behouden middels iMIS Food

Het verkrijgen van een is niet eenvoudig. Je dient aan veel eisen te voldoen. Door te werken met onze oplossing iMIS Food is het eenvoudiger om je BRC certificering te behalen en ook te behouden. iMIS Food is de afkorting van Integrated Management & Systems – for Food Safety and Quality Assurance. Oftewel een geïntegreerd management informatiesysteem voor de kwaliteitsborging van levensmiddelen. Meer over de mogelijkheden van iMIS Food lees je op deze pagina.

Andere standaarden t.o.v. BRC

Naast de BRC-food bestaat er ook IFS en FSSC 22000. Alle drie deze certificatieschema's bezitten een set basiseisen waaraan je dient te voldoen. Deze eisen worden opgesteld door the Global Food Safety Initiative (GFSI). De eisen zijn opgenomen in de zogenoemde Benchmarking requirements. Een BRC certificering is dus erkend door het GFSI.

Lees meer over BRC en de andere standaarden in presentatie behorende bij module 3 van de .

Heb je nog vragen over de BRC standaard?

Neem gerust contact met ons op en we helpen je graag verder.

Bekijk hier ook de andere standaarden van voedselveiligheid

IFS LOGO Food safety

IFS International Featured Standards

IFS staat voor International Featured Standards Food en vertoont een sterke gelijkenis met BRC Food. In IFS Food wordt er gewerkt met een ‘knock-out criteria'.

FSSC 22000 Food Safety Management Systems

FSSC 22000 staat voor Food Safety System 22 000 en is een internationaal erkende vorm van aantoonbare voedselveiligheid afgeleid van de .
TwitterFacebookLinkedInPin It