BRC – British Retail Consortium – Voedselveiligheid norm

BRC staat voor British Retail Consortium. Dit is een bracheorganisatie voor grote Britse supermarkten zoals Tesco, Safeway, Somerfield, Sainsbury. Deze brancheorganisatie heeft in 1998 de standaard BRC Global Standard for Food Safety ontwikkeld. Het idee hierachter is dat een leverancier met een certificaat aan de eisen van verschillende afnemers voldoet en de stroom auditoren zo wordt beperkt. Momenteel is BRC8 de laatste versie die beschikbaar is. Hier kun je de self assesment downloaden van de BRC8 Food op de BRC website.

Old versus new BRC Food logo

Wat is BRC?


Het BRC-schema bestaat uit een inspectieprotocol en een technische standaard. Het inspectieprotocol is bedoeld voor inspecterende instellingen. De technische standaard is een uitgebreide checklist (met meer dan 300 punten), waar alle eisen voor leveranciers en producten van levensmiddelen in vermeld staan.

De BRC8 Food Safety bestaat uit negen secties.

 1. Senior management commitment
 2. The food safety plan – HACCP
 3. Food safety and quality management system
 4. Site standards
 5. Product control
 6. Process control
 7. Personnel
 8. High-risk, High-care and ambient High-care production risk zones
 9. Requirements for traded products
BRC8 Logo new BRC logo
Sinds de invoering van BRC8 is de huisstijl van BRC ook aangepast.

Een BRC-audit


Bij een audit kan een bedrijf voldoen aan 5 scores, namelijk AA, A, B, C of D. Het is afhankelijk van het aantal afwijkingen dat een bedrijf heet tijdens een audit welke score er aan het bedrijf wordt toegekend. Indien een bedrijf score AA, A of B haalt is de auditfrequentie 12 maanden, indien een bedrijf score C haalt is de auditfrequentie 6 maanden en bij score D wordt de certificatie niet toegekend.

Een onaangekondigde audit


Ook is er de mogelijkheid om onaangekondigde audits te laten uitvoeren. Hierbij kun je een score behalen van AA+, A+, B+, C+ of D+. afhankelijk van het type en aantal afwijkingen die gevonden worden tijdens de audit. Aan de plus kun je afleiden dat het om een onaangekondigde audit ging.

BRC 8: De nieuwe geldende eisen zijn op 1 februari 2019 ingegaan

Op 1 februari 2019 zijn de nieuwe wettelijke eisen ingegaan van de BRC Food 8. In augustus 2018 werd de achtste versie gepubliceerd en per 1 februari 2019 is versie acht van de BRC Food zoals gezegd wettelijk van kracht. Hierdoor zal de gehele internationale voedselverwerkende sector zich moeten houden aan deze voorwaarden van de BRC Global Standard For Food Safety.

Meer informatie en nieuws over BRC kan je op de officiële BRC website vinden.

Andere vormen van BRC buiten BRC Food Safety

Naast BRC Food Safety kent BRC nog 5 andere normen namelijk;

 1. Packaging and packaging materials
 2. Storage and distribution
 3. Agents and brokers
 4. Consumer products
 5. Retail

Een certificering verkrijgen en behouden middels iMIS Food

Het verkrijgen van een certificering is niet eenvoudig. Je dient aan veel eisen te voldoen. Door te werken met onze oplossing iMIS Food is het eenvoudiger om je BRC certificering te behalen en ook te behouden. iMIS Food is de afkorting van Integrated Management & Information Systems – for Food Safety and Quality Assurance. Oftewel een geïntegreerd management informatiesysteem voor de kwaliteitsborging van levensmiddelen. Meer over de mogelijkheden van iMIS Food lees je op deze pagina.

Product specificatie Product specificatie Specificatiemanagement

Welke voedselveiligheid normen zijn er nog meer?


Naast de BRC-food bestaat er ook IFS en FSSC 22000. Alle drie deze certificatieschema’s bezitten een set basiseisen waaraan je dient te voldoen. Deze eisen worden opgesteld door the Global Food Safety Initiative (GFSI). De GFSI eisen zijn opgenomen in de zogenoemde Benchmarking requirements. Een BRC certificering is dus erkend door het GFSI.

Wil je meer weten over de BRC standaard?


Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag!


Bekijk hier ook de andere standaarden van voedselveiligheid


Lees hier meer over de branches waar iMIS Food wordt gebruikt:


Vleesindustrie – Voedselveiligheid

Het produceren van veilig vlees, is geen verdienste, waarmee een producent kan concurreren met een andere aanbieder, maar is een basisvereiste voor het in omloop kunnen brengen ervan. Omdat (vers) vlees een gevoelig product is,...
Lees meer

Zuivelindustrie – Voedselveiligheid

Voor de zuivelindustrie zijn kwaliteit en voedselveiligheid absolute prioriteiten. De sector doet er alles aan om volstrekt veilige zuivelproducten van onberispelijke kwaliteit af te leveren. Daarom legt de zuivelsector zichzelf eisen op die verder gaan dan wat...
Lees meer

Visindustrie – Voedselveiligheid

De wetgeving op het gebied van voedselveilig produceren en importeren is continu in beweging. Zo moeten visserijproducten die in de EU op de markt worden gebracht een etiket met informatie bevatten om de traceerbaarheid te...
Lees meer

Banketindustrie – Voedselveiligheid

Als bakkerij bent u wettelijk verplicht om te werken volgens de Hygiënecode voor de brood- en banketbakkerij. De Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij is een voedselveiligheidssysteem dat speciaal is toegespitst op de bakkerijbranche.
Lees meer

BRC voedselveiligheid lab
BRC is één van de standaarden omtrent voedselveiligheid