[gap size=”1.313em” id=”” class=”” style=””]

Online kwaliteitshandboek

Het iMIS Food Handbook

Dit online kwaliteitshandboek bevat alle algemene bedrijfsinformatie, procedures en instructies die nodig zijn om voedselveilig te produceren.

Werken met het iMIS Food Handbook levert de volgende voordelen op:

 

1. Zekerheid

 • Altijd kunnen leveren aan (potentiële) klanten
 • Continu voldoen aan de nieuwste kwaliteitsstandaarden
 • Continu werken volgens de geldende wetgeving
 • Professioneel handboeksysteem

2. Kwaliteit

 • Goed basissysteem met generieke iMIS Food procedures
 • Kennisbank voor bedrijfsspecifieke zaken
 • Instructies met afbeeldingen, foto’s en filmmateriaal
 • Toegang voor iedereen via intranet

3. Efficiency

 • Generieke procedures en instructies voldoen altijd aan de standaarden
 • Geen tijd en kosten verloren aan generieke procedures en instructies
 • Automatische aanpassing bij wijziging van standaard of wet
 • Volledig kunnen richten op de bedrijfsspecifieke situatie
 • Op eenvoudige wijze kan een pagina worden toegevoegd
 • Versiebeheersysteem en logboek met reden van wijziging
 • Door de zoekfunctie is een eventueel onderwerp snel gevonden
 • Automatische printopmaak voor eventuele papieren versie
 • Automatische interne communicatie
 • Veel efficiëntere aanpak dan met tekstverwerker
 • Halvering van de kosten van het bijhouden van het kwaliteitshandboek

Het iMIS Food Handbook

iMIS Food bevat een managementsysteem voor het kwaliteitshandboek dat kan worden afgestemd op reeds aanwezige systemen. Het handboeksysteem bevat alle algemene bedrijfsinformatie, procedures en instructies die nodig zijn om voedselveilig te produceren. Het systeem is onderverdeeld in een generiek gedeelte en een bedrijfsspecifiek gedeelte. De generieke procedures en instructies gelden voor ieder levensmiddelenbedrijf dat wil voldoen aan bijvoorbeeld BRC en IFS. Het specifieke gedeelte bevat alle bedrijfsspecifieke procedures en instructies, die onder andere voortkomen uit de HACCP studie. Deze gevarenstudie en risico-analyse leiden tot extra registraties waarmee kan worden aangetoond dat er voedselveilig wordt geproduceerd. Het generieke gedeelte wordt centraal door QAssurance onderhouden. Het specifieke gedeelte wordt onderhouden door het bedrijf zelf.

Met de iMIS Food updates wordt iedereen op de hoogte gehouden van wetswijzigingen en veranderingen in de kwaliteitsstandaarden. Normen zoals BRC en IFS worden om de 3 jaar vernieuwd. Toch zijn er tussendoor reeds systeemaanpassingen gewenst. Per kwartaal komen certificerende instellingen bijeen om hun manier van toetsing te harmoniseren. Dit heeft impact op de manier waarop een BRC of IFS eis wordt geïnterpreteerd. Doordat iMIS Food wekelijks wordt gecontroleerd door de overheid en certificerende instellingen kan hierop goed worden gereageerd en zo nodig wordt het generieke systeem aangepast.

Additioneel zorgt de met QAssurance op locatie uitgevoerde iMIS Food QuickScan ervoor dat ook alle praktische en bouwkundige zaken worden geborgd. Deze totaalaanpak voor kwaliteitsstandaarden is nodig door de manier waarop klanten omgaan met het certificeringsresultaat. Er zijn retailers die alleen nog BRC op A niveau accepteren. Dit is niet gemakkelijk, want met meer dan 10 opmerkingen is de score al maximaal B niveau. Doordat meerdere bedrijven zijn aangesloten op iMIS Food kan ook gefundeerd in bezwaar worden gegaan op certificeringsresultaten. De iMIS Food QuickScan opzet is onderdeel van het iMIS Food systeem en wordt frequent aangepast aan zowel theorie als praktijk.

Bedrijf: Met iMIS Food kan iedereen op de hoogte worden gesteld van de geldende regels en instructies binnen het bedrijf. Hierdoor weet iedereen wat er dient te gebeuren en is er minder kans op fouten. Doordat duidelijk bekend is wat er van iedereen wordt verwacht, kan hierop worden aangestuurd. Door het meetbaar maken van de organisatie kan er beter worden gemanaged op basis van feiten. Door het versiebeheersysteem is ook duidelijk hoe het kwaliteitssysteem leeft in de organisatie.

Standaarden: iMIS Food is gebaseerd op de normen van BRC, IFS, FSSC22000 en Dutch HACCP. Voor deze normen zijn ook de benodigde standaardprocedures en instructies opgesteld. Desgewenst kunnen andere kwaliteitsstan-daarden worden toegevoegd. De standaardnormen worden continu bewaakt. Normwijzigingen en audits door certificerende instellingen kunnen impact hebben op deze procedures en instructies. Daar waar nodig worden deze door QAssurance centraal vernieuwd.

Leveranciers: In het kwaliteitssysteem wordt eenduidig omschreven hoe om te gaan met leveranciers. Kwaliteitsborging begint bij de inkoop. iMIS Food biedt voorbeelden van inkoopvoorwaarden en leveringscondities, waarmee eenduidig af te spreken is wat dient te worden geleverd. Vervolgens kunnen deze afspraken met een goede ingangscontrole worden geborgd. Ontvang alleen producten en diensten van goedgekeurde leveranciers met goedgekeurde specificaties. Deze specificaties dienen zowel van grondstofleveranciers aanwezig te zijn als dienstenleveranciers zoals ingehuurde schoonmaak-activiteiten en ongediertebestrijding.

Klanten: Wanneer er specifiek voor klanten wordt geproduceerd, zijn er vaak klant-specifieke instructies nodig. Deze instructies kunnen via iMIS Food eenvoudig bij iedereen bekend worden gemaakt. Ook kunnen controles worden voorzien van ondersteunend fotomateriaal en film. Retailers beschikken over internetportalen waarin specificatiegegevens moeten worden ingevuld. Dit soort aanvragen dienen te worden behandeld als een proces. Met iMIS Food kan worden vastgelegd wie wat wanneer mag invullen. Hierdoor wordt eenduidig naar de klant gecommuniceerd en worden mogelijke fouten voorkomen.

Wetgeving: Voor de wetgeving is minimaal nodig: een HACCP systeem, een recallprocedure en indien de geprodu-ceerde producten vallen onder de EU verordening 2073, een procedure microbiologie. Het iMIS Food systeem bevat een aparte website, waarin alle Nederlandse en EU wetgeving wordt bijgehouden. Tevens is de HACCP aanpak, gebaseerd op de Codex Alementarius, omschreven. Daarnaast biedt iMIS Food de wettelijk noodzakelijke procedures en voorbeeldbrieven waarmee bijvoorbeeld migratietesten bij de leveranciers van het verpakkingsmateriaal kunnen worden opgevraagd.

[gap size=”1.313em” id=”” class=”” style=””]

Actuele inhoud voor de standaarden

Het systeem is onderverdeeld in een generiek gedeelte en een bedrijfsspecifiek gedeelte. De generieke procedures en instructies gelden voor ieder levensmiddelenbedrijf dat wil voldoen aan FSSC, BRC en IFS. Het specifieke gedeelte bevat alle bedrijfsspecifieke procedures en instructies, die onder andere voortkomen uit de HACCP studie. Deze gevarenstudie en risicoanalyse leiden tot extra registraties waarmee kan worden aangetoond dat er voedselveilig wordt geproduceerd.

iMIS Food experts continu betrokken

Het generieke gedeelte wordt centraal door QAssurance onderhouden. Het specifieke gedeelte wordt onderhouden door het bedrijf zelf.

[gap size=”1.313em” id=”” class=”” style=””]

Benieuwd naar de mogelijkheden van iMIS?

Neem contact met ons op en we laten je alle mogelijkheden zien!

 Klik hier om naar onze contactpagina te gaan!

[line id=”” class=”10″ style=””]
[gap size=”1.313em” id=”” class=”” style=””][line id=”” class=”10″ style=””]
[gap size=”1.313em” id=”” class=”” style=””]

Meer info

Tarieven

Voorwaarden

Onlinesupport

[line id=”” class=”10″ style=””]

Wil je meer weten over iMis Food download dan hier onze brochure!