Ineens FSSC22000 suspended? Wat nu?

Wanneer je als levensmiddelenbedrijf zonder reden door de certificeerder wordt geschorst heeft dit niks met je bedrijf te maken maar met hun mismanagement.

Als Food bedrijf ben je netjes gecertificeerd voor BRC Food, IFS Food of FSSC22000 en ook hou je je netjes aan de meldplicht bij incidenten:

Mocht er een voedselveiligheidsincident plaatsvinden, dan wordt de certificerende instelling binnen 3 werkdagen hiervan op de hoogte gesteld. De melding van het wordt gestuurd naar het email adres van de certificerende instantie en aan de lead auditor (in de CC (indien gewenst in het Engels). De onderstaande moet in de e-mail worden meegestuurd.

Wat verstaan we onder een incident?

  • Wanneer de NVWA een sanctie () oplegt.
  • Alle terugroepacties (recalls) van , met als gevolg negatieve berichtgevingen in de media of onder verscherpt toezicht staan.
  • Een voor de openbare (bijv. uitbraak van voedselvergiftiging of letsel bij klanten).
  • Een bewijs van wantoestanden (zoals onder andere , corruptie).
  • Negatieve openbare verklaringen vanuit een toezichthouder, NGO of grote retailers.

Hiermee denk je aan alle certificeringseisen te voldoen en toch wordt je certificaat geschorst, hoe kan dit?

In het kort is de certificerende instantie in een land geaccrediteerd om wereldwijd een erkend schema zoals BRC , IFS Food, FSSC22000 te mogen certificeren. Deze accreditatie is voor de certificerende instellingen cruciaal, zonder het recht om een schema te mogen certificeren is er wereldwijd geen mogelijk. FSSC22000 is hierbij een nog groter , daar deze norm bestaat uit ISO22000 en een technisch document. Incongruenties bij FSSC22000 kunnen hierdoor leiden tot wereldwijde schorsing voor alle ISO-normen. Dat is een certificeerder ooit overkomen….

Wanneer je als Food bedrijf zonder reden door de certificeerder wordt geschorst heeft dit niks met je bedrijf te maken maar met het mismanagement van de certificerende instelling. Door o.a. het inzetten van freelance is het steeds moeilijker om ook zelf als certificerende instelling het te hebben en aantoonbaar aan alle eisen te voldoen. Het kan zijn dat bijvoorbeeld het auditprotocol niet geheel aantoonbaar is opgevolgd door de (freelance) auditor, juridisch gezien is de certificerende instelling hierdoor in gebreke gebleven.

Als dit in een land gebeurt zal de wereldwijd opererende certificerende instelling alle discutabele trajecten direct on hold zetten en zo ook je Food bedrijf schorsen, daar bij eventuele accreditatie-issues anders wereldwijd het recht op auditen in gevaar komt. Natuurlijk zal de certificerende instelling zo snel mogelijk deze issue willen oplossen, uit eigen belang voor de wereldwijde accreditatie en uiteindelijk ook om de geschorste bedrijven als klant te behouden (minder belangrijk voor ze).

Daar zit je dan als Food bedrijf, met een geschorst certificaat. Deze schorsing kan normaliter op korte termijn te niet zijn gedaan met een korte vervolgaudit door de certificeerder.

TwitterFacebookLinkedInPin It

Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'Ineens FSSC22000 suspended? Wat nu?' bekeken ook de onderstaande artikelen en handleidingen: