Is er een inkoopspecificatie: Extern onderhoud?

Hierbij een voorbeeld, die u kunt gebruiken om voorwaarden duidelijk te maken op het moment dat u gebruikt maakt van een derde partij voor extern onderhoud.

Onderdeel van onze veel gestelde vragen | Bekijk alle FAQ of zoek op onderwerp

Welke eisen moet ik stellen aan extern onderhoud?

Beste relatie,

U krijgt deze voorwaarden in tweevoud. Eén versie dient voor akkoord door u te worden ondertekend en retour gestuurd te worden.

Leveringen dienen in overeenstemming met deze voorwaarden, overige schriftelijk gemaakte afspraken c.q. plaats te vinden. Indien door ons wijzigingen worden aangebracht in deze voorwaarden bent u verplicht deze door te voeren.

Indien niet conform deze voorwaarden wordt gewerkt behouden wij ons recht om de diensten niet te accepteren. Eventuele kosten kunnen door ons bij u worden verhaald. Indien men niet op de overeengekomen datum c.q. tijdstip kan leveren dient men ons tijdig te informeren om zodoende stilstand te voorkomen.

Regels:

  • Voor aanvang van de werkzaamheden dient uw monteur zich te melden en onze bezoekersverklaring in te vullen.
  • Na afronden van de werkzaamheden dient uw monteur zich af te melden.
  • Er mogen geen werkzaamheden uitgevoerd worden indien uw monteur een besmettelijke infectieziekte heeft.
  • De werkzaamheden worden alleen uitgevoerd door geschoold .
  • Er wordt niet afgeweken van onze hygiënevoorschriften.
  • Er mag alleen gewerkt worden met foodgrade producten. Indien hiervan afgeweken moet worden dient dit duidelijk voorafgaande aan de werkzaamheden gecommuniceerd te worden.
  • Een door ons op locatie is in geval van toegestaan waarbij openheid van alle relevante data moet worden gegeven.
  • In geval van een mogelijke recall die impact kan hebben op onze operatie dient direct telefonisch contact te worden opgenomen met de kwaliteitsafdeling om erger te voorkomen.
  • De werkzaamheden moeten altijd plaatsvinden op een manier die geen negatieve gevolgen kan hebben op:

In alle gevallen geldt dat bij calamiteiten, die direct betrekking kunnen hebben op de voedselveiligheid of kwaliteit van onze producten, dienen wij direct op de hoogte gesteld worden.
Indien moet worden afgeweken van één van de bovenstaande regels worden wij direct op de hoogte gesteld.

Met deze verklaring worden ook de aanwezige certificaten opgestuurd.

Naam leverancier:

Datum:

Naam tekenbevoegde:

Handtekening: