Inkoopspecificatie: Extern onderhoud

Welke eisen moet ik stellen aan extern onderhoud?

Zie hieronder een voorbeeldbrief die u kunt gebruiken om uw voorwaarden duidelijk te maken op het moment dat u gebruikt maakt van een derde partij voor extern onderhoud.

Beste relatie,

U krijgt deze voorwaarden in tweevoud. Eén versie dient voor akkoord door u te worden ondertekend en retour gestuurd te worden.

Leveringen dienen in overeenstemming met deze voorwaarden, overige schriftelijk gemaakte afspraken c.q. inkoopcontracten plaats te vinden. Indien door ons wijzigingen worden aangebracht in deze voorwaarden bent u verplicht deze door te voeren.

Indien niet conform deze voorwaarden wordt gewerkt behouden wij ons recht om de diensten niet te accepteren. Eventuele kosten kunnen door ons bij u worden verhaald. Indien men niet op de overeengekomen datum c.q. tijdstip kan leveren dient men ons tijdig te informeren om zodoende stilstand te voorkomen.

Regels:

 • Voor aanvang van de werkzaamheden dient uw monteur zich te melden en onze bezoekersverklaring in te vullen.
 • Na afronden van de werkzaamheden dient uw monteur zich af te melden.
 • Er mogen geen werkzaamheden uitgevoerd worden indien uw monteur een besmettelijke infectieziekte heeft.
 • De werkzaamheden worden alleen uitgevoerd door geschoold personeel.
 • Er wordt niet afgeweken van onze hygiënevoorschriften.
 • Er mag alleen gewerkt worden met foodgrade producten. Indien hiervan afgeweken moet worden dient dit duidelijk voorafgaande aan de werkzaamheden gecommuniceerd te worden.
 • Een audit door ons op locatie is in geval van recall toegestaan waarbij openheid van alle relevante data moet worden gegeven.
 • In geval van een mogelijke recall die impact kan hebben op onze operatie dient direct telefonisch contact te worden opgenomen met de kwaliteitsafdeling om erger te voorkomen.
 • De werkzaamheden moeten altijd plaatsvinden op een manier die geen negatieve gevolgen kan hebben op:
  • Voedselveiligheid en kwaliteit van onze producten
  • Milieu
  • ARBO

In alle gevallen geldt dat bij calamiteiten, die direct betrekking kunnen hebben op de voedselveiligheid of kwaliteit van onze producten, dienen wij direct op de hoogte gesteld worden.
Indien moet worden afgeweken van één van de bovenstaande regels worden wij direct op de hoogte gesteld.

Met deze verklaring worden ook de aanwezige certificaten opgestuurd.

Naam leverancier:

Datum:

Naam tekenbevoegde:

Handtekening:

Over QAssurance

QAssurance is gespecialiseerd in voedselveiligheid. Wij stellen een voedselproducent in staat om zelf voedselveiligheid te managen. Om dit te bereiken is iMIS Food ontwikkeld. iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden. Met de iMIS Food Helpdesk is professionele ondersteuning aanwezig voor inhoudelijke en software vragen.

Connect to comply

iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden.

Met iMIS Food zijn sinds 2009 al meer dan 1000 audits succesvol behaald!

Wilt u meer over iMis Food weten download dan hier onze brochure!

Meer inkoopspecificaties

Voedselveiligheid nieuws

Participants complete Food Safety Compliance training

Participants complete Food Safety Compliance training

On 17 June, we started the Food Safety Compliance training with 12 enthusiastic participants. We went back to the basics, the foundation to properly fulfill...
Read more
HACCP Team training

HACCP team training

With our HACCP team training you can hold a good session with your team. The HACCP team will understand the role to be executed and...
Read more