VMT bijeenkomst 15 september: Voedselveiligheid chemische contaminanten

QAssurance is sponsor van het VMT symposium Voedselveiligheid chemische contaminanten.

Tijdens deze bijeenkomst worden de belangrijkste ontwikkelingen en actualiteiten op het gebied van chemische contaminanten in voeding besproken. Het programma sluit aan bij de dagelijkse praktijk in voedingsmiddelenbedrijven.
Heeft u behoefte aan inzicht over wat er nu eigenlijk precies verstaan wordt onder chemische contaminanten, welke chemische contaminanten in voeding voorkomen, wat de opkomende contaminanten zijn en welke verantwoordelijkheden en verplichtingen u heeft? Dit symposium zal uw vragen beantwoorden. In afzonderlijke lezingen worden enkele van de meest relevante chemische contaminanten behandeld zoals dioxine, acrylamide, pesticiden, antibiotica en geoxideerde vetzuren.

Meer informatie