De leveranciersbeoordeling: Is er een voorbeeld?

Hierbij een voorbeeld van een leveranciersbeoordeling voor het voedselbedrijf, om de kwaliteit van de leveranciers waar te borgen, door documentatie.

Onderdeel van onze veel gestelde vragen | Bekijk alle FAQ of zoek op onderwerp.

Leveranciersselectie en leveranciersbeoordeling

De inkoop van de verschillende en diensten mag alleen plaatsvinden bij goedgekeurde met de leveranciersbeoordeling. De inkoop vindt alleen plaats indien met deze leverancier een inkoopcontract is opgesteld, hetzij afkomstig van de leverancier dan wel onze eigen inkoopvoorwaarden, of de leveranciersenquête is ingevuld. Dit geldt voor producten en diensten.

leveranciersbeoordeling: Goedkeuring leveranciers

Door verschillende oorzaken kan besloten te worden om een huidige leverancier te vervangen dan wel een nieuwe leverancier te zoeken. Veelal wordt eerst een proeforder geplaatst om de kwaliteit van de producten te kunnen beoordelen. Ook bestaat de
mogelijkheid om de nieuwe leverancier te auditen. Dit is echter afhankelijk van de leverancier en de producten/diensten welke zij gaat leveren.

Bij het aannemen van een nieuwe leverancier wordt onder andere gekeken naar:

 • Prijs-kwaliteitverhouding;
 • Leveringsbetrouwbaarheid;
 • Erkenningen (indien noodzakelijk);
 • “Naam in de markt”;
 • Bekende betrouwbaarheid;
 • Handelaar of producent.

Wanneer besloten wordt om in te kopen bij een nieuwe leverancier dient vooraf aanwezig te zijn (indien van toepassing):

 • Inkoopcontract;
 • Naam producent;
 • Benodigde specificaties;
 • Verklaringen voldoen aan wetgevingen en nominale hoeveelheid;
 • Beargumentatie beheersing grondstofgevaren/productgevaren;
 • Onderzoeksrapporten vooraf of bij de leveringen;
 • Eventuele kopieën van vergunningen (o.a. );
 • Verklaringen van expertise (certificaat, onderhoud, kennisverlening).

De GFSI

De eerste leveringen worden nauwlettend gevolgd om te beoordelen of de gemaakte afspraken nagekomen worden en/of de gehanteerde kwaliteit, en prijs conform afspraken zijn. Na goedkeuring (na proefleveringen) wordt de leverancier opgenomen in de geaccepteerde lijst. Een productleverancier wordt alleen goedgekeurd met GFSI certificering of op locatie waarbij gekeken wordt naar productveiligheid ( safety), HACCP, GMP (good manufacturing practices) en tracering. Deze audit moet door een ervaren en aantoonbaar competente product safety auditor worden verricht, waarbij een EU ook volstaat wanneer alle auditrapporten aanwezig zijn. In geval van uitbestede productie of verpakkingsactiviteiten dient een erkenning jaarlijks te worden vernieuwd en/of bovenstaande audit op locatie jaarlijks te worden verricht. Tevens dienen bij deze activiteiten testprotocollen te worden opgesteld voor het uitbestede werk aangaande visuele, chemische en/of microbiologische parameters.

Er wordt gecontroleerd of het ingekochte product of uitbestede proces binnen de scope valt van het GFSI certificaat. Bij laag leverancier kan worden volstaan met een ingevulde vragenlijst en een uitgevoerde traceertest. Deze vragenlijst en traceertest moet om de 3 jaar worden vernieuwd. Daarnaast dient de leverancier elke significante verandering vooraf te melden (verklaring in de vragenlijst opgenomen). Indien producten (inclusief primaire ) via een handelaar worden gekocht, dan dient deze handelaar GFSI gecertificeerd te zijn, bijvoorbeeld BRC . Indien dit niet het geval is, dan dient de producent van het product via dezelfde systematiek, als wanneer deze direct leverancier zou zijn, te worden goedgekeurd. Dus via een audit of ingevulde vragenlijst en een uitgevoerde traceertest.

Bulk partijen

Bij grondstoffen die vallen onder “bulk commodity” of “agricultural ” mag worden volstaan met producttesten (bijv. MRL) om de productveiligheid en kwaliteit te garanderen. Het kan in uitzonderlijke situaties noodzakelijk zijn om producten in te kopen bij een onbekende leverancier. Deze noodsituatie kan en mag alleen voorkomen bij leveranciers van producten of diensten die geen rechtstreeks verband kunnen hebben met de veiligheid of kwaliteit van onze producten. In alle andere gevallen geldt, dat de noodzakelijke gegevens vooraf aanwezig moeten zijn (er moet een risico worden uitgevoerd).

Benodigde gegevens

Indien van toepassing dient vooraf aan de levering aanwezig te zijn:

 • De specificaties; dienen actueel en kloppend te zijn en te voldoen aan de geldende eisen.
 • Verklaringen mbt GMO's.
 • Verklaringen dat de mogelijke beheerst dienen te worden.
 • Verklaringen geschoold (schoonmaak, , onderhoud etc.).
 • Analyse certificaten/COA.
 • Vergunningen (o.a. afval).
 • Verklaringen/specificaties geschiktheid voor levensmiddelen.
 • Contracten met verantwoordelijkheden en bevoegdheden van deskundigen ingehuurd voor ontwikkeling, invoering of beoordeling van managementsysteem voor voedselveiligheid.

Aanpassingen

Wanneer er zich wijzigingen voordoen in het productieproces en/of receptuur dient onze leverancier ons hiervan op de hoogte te stellen. Wijzigingen welke rechtstreeks betrekking hebben op de voedselveiligheid en productkenmerken dienen vooraf gecommuniceerd te worden. Wanneer er zich wijzigingen voordoen bij ons bedrijf door klantspecifieke wensen (zoals alleen nederlandse oorsprong) dan dienen deze klantspecifieke wensen te worden gecommuniceerd en vastgelegdbij de leverancier. Alle wijzigingen in contracten dienen vooraf gecommuniceerd te worden en door beide partijen getekend te worden.

Registraties

Van alle geleverde producten is bekend door welke leverancier ze geleverd zijn. Dit mede vanuit traceringsoogpunt.

Leveranciersbeoordeling

Elk jaar wordt een leveranciersbeoordeling opgesteld. Deze beoordeling heeft als doel om te bepalen hoe onze leveranciers “het doen” en of wij van mening zijn dat zij hierin moeten wijzigen. De leveranciersbeoordeling heeft betrekking op leveranciers van producten maar ook van diensten (onderhoud, schoonmaak, ongediertebestrijding, onderzoek etc.).

Hierbij worden de leveranciers beoordeeld die regelmatig (minimaal 1 x 12 maand dan wel op contractbasis) een product of dienst leveren. Voor de beoordeling wordt daar waar relevant gebruik gemaakt van concrete gegevens en interviews met de
desbetreffende inkoper/afdeling. De input die gebruikt wordt voor de beoordeling zijn onder andere:

 • ;
 • Fouten;
 • Facturering;
 • Nakomen afspraken;
 • Ondersteuning indien gevraagd;
 • verstrekking;
 • Microbiologisch onderzoek;
 • Ervaring met de producten intern en door klanten;
 • Betrouwbaarheid;
 • Medewerking aan eventuele audits;
 • Beheersing gevaren aangaande
  • ;
  • productvreemde bestanddelen;
  • microbiologische contaminatie;
  • chemische contaminatie.
 • Productauthenticiteit (voedselfraude);
 • Hoog/laag risico profiel (op basis van bovenstaande punten).

Van deze gegevens wordt een verslag opgesteld. Indien een leverancier een tekortkoming heeft dient zij deze op te lossen. Indien een leverancier op een dermate wijze niet voldoet aan de verwachting waardoor het vertrouwen weg is, dan wordt gestopt met de afname van producten. De leveranciers met een tekortkoming ontvangen een schrijven. Waarop een schriftelijke reactie terug verwacht wordt.

Normen voor een leveranciersbeoordeling

Normen beoordelingABCD
Aantal klachten*0-55-1010-15>15
Aantal fouten leveringen0-55-1010-15>15
Nakomen afspraken (aantal opmerkingen)geen12>2
Ondersteuning (aantal opmerkingen)geen12>2
Microbiologisch onderzoek* (afkeuringen)12-34-5>5
Ervaring met de
producten intern en door klanten (aantal opmerkingen)
geen12>2
Betrouwbaarheid (aantal opmerkingen)geen12>2
Beheersing gevaren (aantal opmerkingen)geen12>2
Productauthenticiteitgeengeengeen≥ 1

*
klachten/micro onderzoek in relatie met voedselveiligheid altijd D

De laagste score bepaald de beoordeling:

A leveranciers → geen actie noodzakelijk. B leveranciers → extra controles
gedurende ½ jaar op genoemde beoordelingspunten (moet dan A zijn anders brief
leverancier). C leveranciers → verbeteringen geëist van
leverancier om op A-B niveau te komen.

D leverancier -> geen afname meer mogelijk tot alles verbeterd i

TwitterFacebookLinkedInPin It

Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'De leveranciersbeoordeling: Is er een voorbeeld?' bekeken ook de onderstaande artikelen en handleidingen:

Meer weten over een handboek voor voedselveiligheid?


Wil je meer weten over handboek en voedselveiligheid? Bekijk dan onze iMIS producten.
Deze zijn speciaal gemaakt om de handboeken te controleren en up-to-date-te houden.
Daarnaast kun je ook onze trainingen over handboeken en opleiding voedselveiligheid volgen.

Interne audits en jaarlijkse QA rapportages Dag 4

De dag is verdeeld in een ochtend die zich focust op (interne) audits, en de audit voorbereiding. De middag zal zich focussen op jaar/periodieke rapportages.

iMIS Food Handbook Handboek voor food management

iMIS Food bevat een managementsysteem voor het kwaliteitshandboek. Het handboeksysteem bevat de bedrijfsinformatie, procedures omtrent de voedselveiligheid.

iMIS Food Intranet Bedrijfsintegratie

Met iMIS Food intranet wordt het bedrijf betrokken bij het kwaliteitssysteem. Alle informatie over kwaliteit en voedselveiligheid is op het intranet aanwezig.

We zijn gespecialiseerd in voedselveiligheid. Wij stellen een voedselproducent in staat om zelf voedselveiligheid goed te managen. Om dit te bereiken hebben we iMIS Food ontwikkeld. iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende regelgeving en standaarden voor handboeken. Met de iMIS Food Helpdesk heb je professionele ondersteuning voor inhoudelijke en software vragen.

iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden.
Met iMIS Food hebben we sinds 2009 al meer dan 1000 audits succesvol behaald!


iMIS Updates ontvangen?

Wil jij ook maandelijks de iMIS Food Update ontvangen en uitgenodigd worden voor onze events? Geef dan hier je gegevens door.