Inkoopspecificatie: Transport

Welke eisen moet ik stellen bij de inkoop van transport?

Zie hieronder een voorbeeldbrief die u kunt gebruiken om uw inkoopvoorwaarden duidelijk te maken op het moment dat u transport inkoopt.

Beste relatie,

U krijgt deze voorwaarden in tweevoud. Eén versie dient voor akkoord door u te worden ondertekend en retour gestuurd te worden.

Leveringen dienen in overeenstemming met deze voorwaarden, overige schriftelijk gemaakte afspraken c.q. inkoopcontracten plaats te vinden. Indien door ons wijzigingen worden aangebracht in deze voorwaarden bent u verplicht deze door te voeren.

Indien niet conform deze voorwaarden wordt gewerkt behouden wij ons recht om de diensten niet te accepteren. Eventuele kosten kunnen door ons bij u worden verhaald. Indien men niet op de overeengekomen datum c.q. tijdstip kan leveren dient men ons tijdig te informeren om zodoende stilstand te voorkomen.

Ondergetekende verklaart hiermee zich te houden aan onze transportregels.

 • De vrachtwagens dienen geschikt te zijn voor het onder de juiste condities transporteren van levensmiddelen.
 • Er zijn procedures geïmplementeerd om productbesmetting tijdens transport te voorkomen (voedingsmiddelen en niet voedingsmiddelen/ verschillende categorieën producten). Deze procedures kunnen indien gevraagd overlegd worden. Onze producten mogen alleen vervoerd worden met andere levensmiddelen. Het is niet toegestaan onze producten te vervoeren met andere producten welke een sterke geur hebben of een andere vorm van besmetting kunnen zijn.
 • De vrachtwagens worden volgens vaste frequentie gecontroleerd. Hierbij is minimaal aandacht voor schoonmaak en mogelijke besmettingen met productvreemde bestanddelen (glas, losse verf, etc.). Deze controles worden vastgelegd en zijn opvraagbaar.
 • Voor het laden van de vrachtwagen, wordt hun conditie gecontroleerd (zoals afwezigheid van vreemde geuren, veel rook, onjuiste vochtigheid, ongedierte, schimmels) en indien nodig, wordt actie ondernomen. Resultaten worden vastgelegd en zijn opvraagbaar.
 • Indien goederen bij een bepaalde temperatuur vervoerd moeten worden, dient voor het laden de temperatuur in het voertuig gecontroleerd en vastgelegd te worden. Indien gevraagd kan een rapportage overlegd worden met de gemeten temperaturen.
 • Indien goederen bij een bepaalde temperatuur vervoerd moeten worden, dient de adequate range van temperaturen tijdens transport geborgd en vastgelegd te worden. Indien gevraagd kan een rapportage overlegd worden met de gemeten temperaturen.
 • Er bestaat een schoonmaakschema, en indien nodig een desinfectieschema, voor alle voertuigen en apparatuur die gebruikt wordt tijdens het laden en lossen. Er zijn registraties aanwezig van de genomen (schoonmaak en/of desinfectie) maatregelen. Deze rapportages kunnen indien gevraagd overhandigd worden
 • Laad- en losdocks hebben een uitrusting om de getransporteerde producten te beschermen tegen externe invloeden (zoals klimaat, stuifmeel).
 • Vrachtwagens worden niet onbeheerd achtergelaten op een parkeerplaats.
 • Er zijn procedures aanwezig waarin is vastgelegd hoe wordt omgegaan met calamiteiten als slecht weer, uitvallen van koelsystemen, pech onderweg of ongelukken
 • Regels aangaande Food Defense worden in acht genomen.
 • Een audit door ons op locatie is in geval van recall toegestaan waarbij openheid van alle relevante data moet worden gegeven.
 • In geval van een mogelijke recall die impact kan hebben op onze operatie dient direct telefonisch contact te worden opgenomen met de kwaliteitsafdeling om erger te voorkomen.

In alle gevallen geldt dat bij calamiteiten, die direct betrekking kunnen hebben op de voedselveiligheid of kwaliteit van onze producten, dienen wij direct op de hoogte gesteld worden.
Indien moet worden afgeweken van één van de bovenstaande regels worden wij direct op de hoogte gesteld.

Met deze verklaring worden ook de aanwezige certificaten opgestuurd.

Naam transporteur:

Datum:

Naam tekenbevoegde:

Handtekening:

Over QAssurance

QAssurance is gespecialiseerd in voedselveiligheid. Wij stellen een voedselproducent in staat om zelf voedselveiligheid te managen. Om dit te bereiken is iMIS Food ontwikkeld. iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden. Met de iMIS Food Helpdesk is professionele ondersteuning aanwezig voor inhoudelijke en software vragen.

Connect to comply

iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden.

Met iMIS Food zijn sinds 2009 al meer dan 1000 audits succesvol behaald!

Wilt u meer over iMis Food weten download dan hier onze brochure!

Meer inkoopspecificaties

Voedselveiligheid nieuws

Participants complete Food Safety Compliance training

Participants complete Food Safety Compliance training

On 17 June, we started the Food Safety Compliance training with 12 enthusiastic participants. We went back to the basics, the foundation to properly fulfill...
Read more
HACCP Team training

HACCP team training

With our HACCP team training you can hold a good session with your team. The HACCP team will understand the role to be executed and...
Read more