GFSI – Global Food Safety Initiative

GFSI staat voor Global Food Safety Initiative. Het is een initiatief van de internationale retail om erkende standaarden voor voedselveiligheid te maken. Bij het GFSI kan erkenning van (nationale) certificeringsschema’s worden aangevraagd. Een erkenning betekent wereldwijde acceptatie en creëert daarmee draagvlak voor het certificeringschema (‘Certified once, accepted everywhere’). Ook is er een waarschuwingssysteem ontwikkeld. Dit systeem stelt alle betrokken partijen in de voedselketen direct op de hoogte van ongewenste situaties. Hierop kan gelijk worden gereageerd door alle partijen.

GFSI voedselveiligheid

GFSI erkenden standaarden


Onder andere de volgende voedselveiligheidsstandaarden zijn goedgekeurd:

Drie beoordeling-elementen GFSI


Op het gebied van voedselveiligheid zijn deze standaarden beoordeeld aan de hand van drie elementen.

  • De aanwezigheid van voedselveiligheid managementsystemen.
  • De aanwezigheid van codes goede praktijken (bijvoorbeeld distributie).
  • Het werken volgens de principes van HACCP

Wil je meer weten over GFSI?


Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag!


Bekijk hier ook de andere standaarden van voedselveiligheid


Lees hier meer over de branches waar iMIS Food wordt gebruikt:


Vlees industrie

Het produceren van veilig vlees, is geen verdienste, waarmee een producent kan concurreren met een andere aanbieder, maar is een basisvereiste voor het in omloop kunnen brengen ervan. Omdat (vers) vlees een gevoelig product is,...
Lees meer

Zuivel industrie

Voor de zuivelindustrie zijn kwaliteit en voedselveiligheid absolute prioriteiten. De sector doet er alles aan om volstrekt veilige zuivelproducten van onberispelijke kwaliteit af te leveren. Daarom legt de zuivelsector zichzelf eisen op die verder gaan dan wat...
Lees meer

Visindustrie

De wetgeving op het gebied van voedselveilig produceren en importeren is continu in beweging. Zo moeten visserijproducten die in de EU op de markt worden gebracht een etiket met informatie bevatten om de traceerbaarheid te...
Lees meer

Banket industrie

Als bakkerij bent u wettelijk verplicht om te werken volgens de Hygiënecode voor de brood- en banketbakkerij. De Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij is een voedselveiligheidssysteem dat speciaal is toegespitst op de bakkerijbranche.
Lees meer

GFSI Logo
GFSI de erkende standaarden voor voedselveiligheid