HACCP gaat over naar FSSC 22000

Uitfasering HACCP-certificatieschema en transitie naar FSSC-schema's

Bron: https://www.foodsafetymanagement.info/

Gorinchem, 4 december 2017 – Het bestuur van Stichting SCV heeft in juni 2017 besloten het HACCP-certificatieschema uit te faseren. De afgelopen jaren is het aantal HACCP-certificaten sterk gedaald en recent is deze daling versterkt doorgezet. Om het moment voor te zijn waarop het aantal certificaten geen basis meer biedt om het schema met bijbehorende colleges in stand te houden is, in overleg met het CCvD, door het bestuur van SCV besloten het certificatieschema in de komende jaren uit te faseren.
Het bestuur heeft deze beslissing genomen in de gelukkige wetenschap dat er in de markt voor alle certificaathouders voldoende alternatieven voor het HACCP-schema voorhanden zijn. Door de uitfaseringsperiode ruim te kiezen, is er voor certificaathouders voldoende tijd om de overstap te maken naar een ander schema op gebied van voedselveiligheid.

HACCP eindigt op 1 januari 2021

Het schema zal over een periode van 3 jaar worden uitgefaseerd. Deze periode start op 1 januari 2018 en eindigt op 1 januari 2021. HACCP-certificaten die vanaf 1 januari 2018 worden uitgegeven, dienen een afloopdatum van 1 januari 2021 te krijgen.

Certificaten die zijn uitgegeven zijn op basis van het HACCP-certificatieschema en die op 1 januari 2021 nog niet zijn verlopen, beëindigd, geschorst of ingetrokken, verliezen per die datum hun geldigheid.

Vanaf 1 januari 2020 mogen er geen nieuwe certificaten meer worden uitgegeven, tenzij sprake is van een scope-reductie of een naamswijziging (sec). Maar, een bestaande certificaathouder die is getroffen door een onvoorziene calamiteit (bijv. een brand) en die elders haar activiteiten wil voortzetten onder een HACCP-certificaat, heeft de mogelijkheid om bij het CCvD dispensatie aan te vragen op deze regel. Het bedrijf moet hiervoor een schriftelijk en onderbouwd verzoek indienen bij het CCvD. Uit dit verzoek moet blijken dat sprake is van een onvoorziene calamiteit die buiten de invloedssfeer ligt van het bedrijf en dat het bedrijf niet in staat is om op korte termijn over te stappen naar een ander voedselveiligheidsschema en dat dit ook niet in alle redelijkheid van haar kan worden verlangd. Als het CCvD dispensatie verleent, kan de certificatie instelling een nieuwe beoordeling uitvoeren en – bij een positieve certificatiebeslissing – een nieuw certificaat uitgeven, zij het met een beperkte looptijd.

Het SCV zal zich inspannen om de acceptatie van het HACCP-certificatieschema ook na 1 januari 2018 te behouden en de en het imago van het schema te bewaken en continueren op het huidige niveau.

Stichting SCV heeft voor certificaathouders die willen overstappen naar een ander voedselveiligheidsschema twee alternatieven. Het System () of het FSSC 22000 Markets Program. In het Transitiedocument (klik hier om te downloaden) leest u meer over deze certificeringsschema's. Dit document is tevens een transitiedocument dat u helpt bij het vergelijken van de regelingen en het maken van de overstap van het HACCP-schema naar een van deze regelingen.

Lees hier meer over HACCP of over FSSC 22000

TwitterFacebookLinkedInPin It

Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'HACCP gaat over naar FSSC 22000' bekeken ook de onderstaande artikelen en handleidingen: