FSSC 22000

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO ) heeft op 1 september 2005 een nieuwe norm gepubliceerd: “ISO 22000 Voedselveiligheid managementsystemen – eisen aan een organisatie in de voedselketen”. Na de algemene ISO norm voor kwaliteit (ISO 9001:2000) en de ISO norm voor milieu (ISO 14001) is er nu ook de ISO-norm die gebruikt kan worden voor de beheersing van de voedselveiligheid, de ISO 22000:2005.

ISO 22000 is toepasbaar op de gehele voedingsketen, inclusief de toeleveranciers. Hiermee wordt bedoeld van de primaire sector (producenten) tot aan de retailers. De norm is tevens te gebruiken door de toeleveranciers zoals koelhuizen, transportbedrijven, machinebouwers en producenten van verpakkingsmaterialen.

Het grote verschil tussen ISO 22000 en bijvoorbeeld de BRC en IFS , is dat er geen sprake is van een checklist waarin exact staat wat wel en wat niet geaccepteerd wordt (zoals dat bij BRC/IFS het geval is). De ISO 22000 norm laat meer ruimte voor interpretatie en eigen inzicht, zoals dat bij de HACCP-norm ook het geval is. Door middel van goed onderbouwde argumenten in de HACCP analyse kunnen bepaalde risico´s uitgesloten worden. Op deze wijze kan er voor elk bedrijf een praktisch en werkbaar systeem ontstaan.

Sinds 2010 beschikken we over de FSSC 22000 norm.

FSSC staat voor Food Safety System Certification 22000 en bestaat uit de ISO 22000 norm waarbij het basisvoorwaardenprogramma wordt vervangen door Technische Schema’s. De FSSC 22000 norm is een volledig certificatieschema voor een managementsysteem voor voedselveiligheid.