HACCP

Wat is HACCP en waarom bestaat het?

Het HACCP is een risico-inventarisatie die wordt gebruikt voor voedingsmiddelen. De afkorting HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points en de Nederlandse vertaling is: gevarenanalyse en kritische beheerspunten. Het HACCP wordt vanuit de Europese Unie gecoördineerd en is er op gericht dat bedrijven in de voedingsmiddelen alle aspecten van het voortbrengingsproces identificeren. Daarnaast moeten bedrijven deze aspecten op mogelijke gevaren analyseren. Dit alles op de veiligheid van voedsel te kunnen garanderen.

Waarom bestaat HACCP?

Bij het verwerken van voedingsmiddelen kunnen er dingen mis gaan, wat de veiligheid van ons eten in gevaar brengt. Bedrijven die voedsel produceren of verwerken moeten mogelijke risico’s beschrijven in een voedselveiligheidsplan. Alle voedselverwerkers zijn verplicht een HACCP plan op te stellen. Kortom: HACCP is een preventief systeem dat door bedrijven zelf moet worden uitgevoerd. Door de gezondheidsrisico’s in bereiding- en behandelingsprocessen op te sporen en deze vervolgens beheersbaar te maken, wordt de veiligheid van het product verhoogd.

De 7 stappen van HACCP

HACCP is opgenomen in de Warenwetregeling Hygiëne van Levensmiddelen en is verplicht voor iedereen die voedsel bewerkt en/ of verwerkt. Voor het borgen van de veiligheid van uw voedingsmiddelen gebruikt u een HACCP plan. Hierin omschrijft u alle kritische aspecten van uw werkwijze. Bovendien omschrijft u alle maatregelen die nodig zijn om elk risico, met betrekking tot de voedselveiligheid, uit te sluiten. HACCP is een preventief systeem, gebaseerd op 7 principes:

  1. Bepaal alle mogelijke gevaren van de processen die binnen het bedrijf worden uitgevoerd.
  2. Bepaal de Critical Control Points (CCP’s). Dit zijn punten die onder controle gehouden moeten worden om een gevaar voor de voedselveiligheid te voorkomen.
  3. Stel per CCP een norm vast.
  4. Monitor de CCP’s. Stel vast hoe de CCP’s gecontroleerd worden.
  5. Leg corrigerende maatregelen vast per CCP. In deze maatregelen staat welke actie nodig is wanneer tijdens een controle blijkt dat een CCP niet aan de vastgestelde norm voldoet.
  6. Controleer of het HACCP-plan goed is. Deze verificatie is een periodieke controle en laat zien of de werkwijze tot voldoende veiligheid leidt.
  7. Leg alles vast. Houd documentatie en registraties bij.

Aanvullende eisen vanuit de supermarkten en andere organisaties
Veel supermarkten en andere organisaties eisen van hun leveranciers dat ze een aanvullende norm hebben bovenop HACCP. Hierbij kan je denken aan de normen BRC, IFS of FSC 22000. Meer hierover lees je op deze pagina.  

Meer weten:
Wilt u meer weten of HACCP? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

HACCP Voedselveiligheid horeca