Generieke procedure: Hoe om te gaan met bezoekers?

Zie hier een voorbeeld van een generieke procedure hoe je organisatie om moet gaan het bezoekers.

Het is verboden voor onbevoegde personen de productieruimte(n) te betreden. Personen die toestemming hebben (bezoekers) dienen zich te houden aan de bedrijfsregels. Hiertoe dienen zij deze onder ogen te krijgen en voor inzage te ondertekenen. Dit gebeurt op het registratieformulier (bezoekerslijst) om bezoek aan te melden.

Bezoekers die in aanraking zijn geweest met, of leiden aan, besmettelijke ziektes of andere ziektes die een gevaar kunnen opleveren voor de voedselveiligheid mogen de productie NIET betreden.

Bezoekers mogen niet zonder overkleding de productieruimte(n) betreden en dienen tenminste:

  • Een witte overjas (mag ook een nieuw plastic / disposable exemplaar zijn) te dragen;
  • Hoofddeksel te dragen dat alle haren bedekt;
  • Blauwe schoenbeschermers (tenzij de bezoekers door de zolenreiniger lopen) of door het bedrijf ter beschikking gesteld schoeisel te dragen;
  • Sieraden en horloge af te doen;
  • Handen te wassen en desinfecteren.

Daarnaast dienen zij zich te houden aan de andere geldende hygiëne maatregelen als deze van toepassing zijn; handschoenen, baardnetjes, mondkapjes etc. Bezoekers mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de begeleider de apparatuur of producten aanraken of verpakkingen openen. De bezoeker draagt er zorg voor dat geen (losse) materialen in het proces of op het product kunnen komen, zoals pennen, brillen etc. of delen daarvan.

Medicijnen zijn strikt verboden om mee te nemen in de productie.

Het is verboden te eten, drinken, roken of spuwen in de productieruimtes. Het is verboden te niezen of hoesten boven de producten.

Het is verboden om zonder uitdrukkelijke toestemming van de begeleider foto’s of filmopnames te maken in de productie.

Bovengenoemde regels gelden ook voor monteurs, die tijdens productie de productieruimte(n) moeten betreden om apparatuur te repareren. Ook moet de monteur zich van te voren melden bij de receptie / kantoor om het registratieformulier in te vullen. Elke monteur dient onder toezicht te staan.

Iedere bezoekers heeft de plicht zich te houden aan alle geldende regels. Bij het opzettelijk niet houden aan de regels zal de bezoeker het pand moeten verlaten. Het bedrijf waarvan de bezoeker afkomstig is zal hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld worden. Dit bedrijf wordt de toegang tot het pand ontzegt totdat zij schriftelijk aangeven dat zij zich in de toekomst zullen houden aan de voorschriften. Indien zij dit niet bevestigen zal geen zaken meer gedaan worden met dit bedrijf.

Voor iedere bezoeker geldt dat zij alleen onder begeleiding de productie kan betreden. Hiervan kan afgeweken worden als dit toelaatbaar is.

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.


Met iMIS Food stellen wij jou in staat om zelf voedselveiligheid te managen.

iMIS Food

Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: