Is er een generieke bezoekers procedure: Food?

De generieke bezoekers procedure voor het levensmiddelenbedrijf, om de veiligheid van de bezoeker, het personeel, het proces en het product waar te borgen.

Onderdeel van onze veel gestelde vragen | Bekijk alle FAQ of zoek op onderwerp.

Bezoekers procedure

Het is verboden voor onbevoegde personen de productieruimte(n) te betreden. Personen die toestemming hebben () dienen zich te houden aan de bedrijfsregels. Hiertoe dienen zij deze onder ogen te krijgen en voor inzage te ondertekenen. Dit gebeurt op het registratieformulier (bezoekerslijst) om bezoek aan te melden.

Bezoekers die in aanraking zijn geweest met, of leiden aan, besmettelijke ziektes of andere ziektes die een gevaar kunnen opleveren voor de mogen de productie NIET betreden.

Overkleding

Bezoekers mogen niet zonder overkleding de productieruimte(n) betreden en dienen tenminste:

  • Een witte overjas (mag ook een nieuw plastic / disposable exemplaar zijn) te dragen;
  • Hoofddeksel te dragen dat alle haren bedekt;
  • Blauwe schoenbeschermers (tenzij de bezoekers door de zolenreiniger lopen) of door het bedrijf ter beschikking gesteld schoeisel te dragen;
  • Sieraden en horloge af te doen;
  • Handen te wassen en desinfecteren.

Hygiëne maatregelen

Daarnaast dienen zij zich te houden aan de andere geldende maatregelen als deze van toepassing zijn; handschoenen, baardnetjes, mondkapjes etc. Bezoekers mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de begeleider de apparatuur of aanraken of verpakkingen openen. De bezoeker draagt er zorg voor dat geen (losse) materialen in het proces of op het kunnen komen, zoals pennen, brillen etc. of delen daarvan.

Medicijnen zijn strikt verboden om mee te nemen in de productie. Het is verboden te eten, drinken, roken of spuwen in de productieruimtes. Het is verboden te niezen of hoesten boven de producten. Het is verboden om zonder uitdrukkelijke toestemming van de begeleider foto’s of filmopnames te maken in de productie.

Bovengenoemde regels gelden ook voor monteurs, die tijdens productie de productieruimte(n) moeten betreden om apparatuur te repareren. Ook moet de monteur zich van te voren melden bij de receptie / kantoor om het registratieformulier in te vullen. Elke monteur dient onder toezicht te staan.

Iedere bezoekers heeft de plicht zich te houden aan alle geldende regels. Bij het opzettelijk niet houden aan de regels zal de bezoeker het pand moeten verlaten. Het bedrijf waarvan de bezoeker afkomstig is zal hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld worden. Dit bedrijf wordt de toegang tot het pand ontzegt totdat zij schriftelijk aangeven dat zij zich in de toekomst zullen houden aan de voorschriften. Indien zij dit niet bevestigen zal geen zaken meer gedaan worden met dit bedrijf. Voor iedere bezoeker geldt dat zij alleen onder begeleiding de productie kan betreden. Hiervan kan afgeweken worden als dit toelaatbaar is.Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'Is er een generieke bezoekers procedure: Food?' bekeken ook de onderstaande artikelen en handleidingen:

Meer weten over een handboek voor voedselveiligheid?


Wil je meer weten over handboek en voedselveiligheid? Bekijk dan onze iMIS producten.
Deze zijn speciaal gemaakt om de handboeken te controleren en up-to-date-te houden.
Daarnaast kun je ook onze trainingen over handboeken en opleiding voedselveiligheid volgen.

Interne audits en jaarlijkse QA rapportages Dag 4| 20 januari 2023

De dag is verdeeld in een ochtend die zich focust op (interne) audits, en de audit voorbereiding. De middag zal zich focussen op jaar/periodieke rapportages.

iMIS Food Handbook Handboek voor food management

iMIS Food bevat een managementsysteem voor het kwaliteitshandboek. Het handboeksysteem bevat de bedrijfsinformatie, procedures omtrent de voedselveiligheid.

iMIS Food Intranet Bedrijfsintegratie

Met iMIS Food intranet wordt het bedrijf betrokken bij het kwaliteitssysteem. Alle informatie over kwaliteit en voedselveiligheid is op het intranet aanwezig.

We zijn gespecialiseerd in voedselveiligheid. Wij stellen een voedselproducent in staat om zelf voedselveiligheid goed te managen. Om dit te bereiken hebben we iMIS Food ontwikkeld. iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende regelgeving en standaarden voor handboeken. Met de iMIS Food Helpdesk heb je professionele ondersteuning voor inhoudelijke en software vragen.

iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden.
Met iMIS Food hebben we sinds 2009 al meer dan 1000 audits succesvol behaald!


Updates over voedselveiligheid

Wil jij ook maandelijks de iMIS Food Update ontvangen en uitgenodigd worden voor onze events? Geef dan hier je gegevens door.