Ontwerp zonder titel (17)

Detailhandel

IFS Broker (Deutsch)

IFS Broker, wurde entwickelt, um die Sicherheit und Qualität von Produkten zu gewährleisten und die Lücke zwischen Produktion und Vertrieb zu schließen.

FSSC Retail en Groothandel

De retail en groothandel zijn complexe punten in de voedselketen. Elk risico en gevaar aan het einde van de voedselketen kan direct voor implicaties zorgen bij de eindconsument.

IFS Broker

IFS Broker is opgericht om de veiligheid en kwaliteit van producten te waarborgen en de kloof tussen productie en distributie te dichten. Handelspartners verwachten van brokers, agenten en importeurs dat zij hun product vereisten aan fabrikanten communiceren en dat deze specificaties worden begrepen en geïmplementeerd.

GFSI: Global Food Safety Initiative

GFSI staat voor Global Food Safety Initiative. Het is een initiatief van de internationale retail om erkende standaarden voor voedselveiligheid te maken.