Voedselveiligheid

Wat is voedselveiligheid?

Op het moment dat jij als consument ergens eten koopt verwacht je dat dit veilig kunt eten. Op het moment dat voedsel veilig is geproduceerd kan je dit uiteraard gewoon eten zonder bang te hoeven zijn om ziek te worden. Voedselveiligheid is een term die wordt gebruikt om aan te geven in welke mate ons voedsel (on)veilig is voor de menselijke gezondheid. Je spreekt van onveilig voedsel op het moment dat de etenswaren besmet zijn met ziekmakers (bijvoorbeeld salmonella e coli en listeria) of schadelijke stoffen. Je zult begrijpen dat het eigen van onveilig voedsel ernstige gevolgen kan hebben. Vandaar dat het voor voedingsproducenten van levensbelang is om tijdens de productie alles in werking stelling op het gebied van voedselveiligheid. Voedselveilig werken op de werkvloer is de basis van productkwaliteit en een absolute must voor elk voedingsmiddelenbedrijf.

Wat valt er onder voedselveiligheid (Food safety)?

Onder voedselveiligheid vallen het vóórkomen en het voorkómen van:

  • Voedselvergiftigingen
  • Voedsel intoleranties
  • Bederf
  • Voedsel allergieën

Een andere mogelijke risico’s die aan voedsel kunnen zitten. Belangrijke onderdelen van het vakgebied zijn dan ook risicoanalyse, risicocommunicatie en risicobeheer vanuit de verschillende disciplines, zoals de levensmiddelentechnologie, kwaliteitskunde, toxicologie, epidemiologie en (voedsel)wetgeving.

Wie is er verantwoordelijk voor de voedselveiligheid?

Binnen de Europese Unie zijn bedrijven in de verschillende schakels van de voedselketen de hoofdverantwoordelijke als het aankomt op voedselveiligheid. Het gaat dus onder andere om bedrijven in de landbouw, de voedingsindustrie, distributeurs, detailhandel en horecabedrijven. De Nederlandse overheid wil dat al deze ondernemers hun verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid van het voedsel dat zij produceren of verwerken.

Hoe borg je voedselveiligheid?

De NVWA handhaaft de wettelijke veiligheidsnormen voor voedsel. De NVWA hanteert hiertoe het zogenaamde HACCP systeem. HACCP is te vergelijken met NEN en ISO-normen, maar dan voor levensmiddelenbedrijven. Bij het verwerken van voedingsmiddelen kunnen er dingen misgaan. Dit kan de veiligheid van het eten in gevaar brengen. Om die kans zo klein mogelijk te houden, zijn levensmiddelenbedrijven verplicht alle mogelijke risico’s te beschrijven in een voedselveiligheidsplan. HACCP is een systematiek voor het opstellen van zo’n plan, en staat voor Hazard Analysis Critical Control Points (gevarenanalyse en kritische controlepunten). Dit geldt dus niet alleen voor horecabedrijven, maar voor alle bedrijven en organisaties die werken met voedingsmiddelen. Wil je meer weten over HACCP lees dan hier verder.

Zelf je voedselveiligheid borgen, dat kan heel eenvoudig met IMIS Food.

IMis Food is ontwikkeld om de voedselproducent in staat te stellen om zelf voedselveiligheid te managen. iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden. Met de iMIS Food Helpdesk is professionele ondersteuning aanwezig voor inhoudelijke en software vragen.

iMIS Food

Welke normen zijn er voor voedselveiligheid?

Veel supermarkten en andere organisaties eisen van hun leveranciers dat ze een aanvullende norm hebben bovenop HACCP. Hierbij kan je denken aan de normen BRC, IFS of FSSC 22000.

Lees hier meer over de voedselveiligheidsnormen:

BRC Logo food safety

BRC – British Retail Consortium – Voedselveiligheid norm

BRC staat voor British Retail Consortium. Dit is een bracheorganisatie voor grote Britse supermarkten zoals Tesco, Safeway, Somerfield, Sainsbury. Deze brancheorganisatie heeft in 1998 de standaard BRC Global Standard for...
Meer informatie
fssc-22000 logo 2020

FSSC 22000

FSSC 22000 staat voor Food Safety System Certification 22000 en is een internationaal erkende vorm van aantoonbare voedselveiligheid. De FSSC 22000 vindt zijn oorsprong in de Codex Alimentarius en is...
Meer informatie
IFS LOGO Food safety

IFS: International Featured Standards

IFS staat voor International Featured Standards Food en vertoont een sterke gelijkenis met BRC Food. De eerste variant van IFS Food is ook gebaseerd op de toen geldende variant van...
Meer informatie

Vormen van voedselveiligheid

Er zijn vier verschillende vormen te onderkennen; (micro-)biologische -, chemische -, fysische – en biotechnologische voedselveiligheid.

  1. (Mirco-)biologische: Schimmels en bacteriën zijn vormen van micro-organismen. Gedurende het produceren, bereiden, bewaren, kan men blootgesteld worden aan deze micro-organismen. Dit valt onder de categorie (micro-)biologische voedselveiligheid.
  2. Chemische: Bij chemische voedselveiligheid draait het om vreemde stoffen in het voedsel. Dit kunnen stoffen zijn die om technische redenen in het product verwerkt worden om aan de eisen van de consument te voldoen, ook wel additieven genoemd. Daarnaast kunnen stoffen niet doelbewust toegevoegd zijn aan het voedingsmiddel, dit zijn contaminanten. Een veelvoorkomende contaminant is gewasbeschermingsmiddel.
  3. Fysische: Tijdens de productie kan het voorkomen dat glas of metaal in het voedingsmiddel verwerkt wordt. Over het algemeen worden dit soort stukjes met speciale apparatuur eruit gefilterd. Dit hoort bij fysische voedselveiligheid.
  4. Biotechnologische: Wanneer genetisch gemodificeerde organismen toegevoegd worden in voeding dan moet dit eerst door de EAV toegestemd worden. Binnen de EU controleert deze instelling of het genetisch gemodificeerde organisme veilig is. Dit staat centraal bij biologische voedselveiligheid.

Over QAssurance

QAssurance is gespecialiseerd in voedselveiligheid. Wij stellen een voedselproducent in staat om zelf voedselveiligheid te managen. Om dit te bereiken is iMIS Food ontwikkeld. iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden. Met de iMIS Food Helpdesk is professionele ondersteuning aanwezig voor inhoudelijke en software vragen.

Connect to comply

iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden.

Met iMIS Food zijn sinds 2009 al meer dan 1000 audits succesvol behaald!

Food Safety Software iMIS Food

Wilt u meer over iMis Food weten download dan hier onze brochure!

Voedselveiligheid nieuws

Veelbelovende opkomende Afrikaanse landen voor de markt

Veelbelovende opkomende Afrikaanse landen voor de markt

In dit artikel lees je meer lezen over Afrikaanse opkomende landen en hun aantrekkelijkheid voor de markt.
Lees verder
Status van Food Safety certificering in Afrika

Status van Food Safety certificering in Afrika

In dit artikel lees je meer over de huidige status van de voedselveiligheidscertificering in Afrika en hoe iMIS Food Global de Food Safety verbetert.
Lees verder