Voedselveiligheid

Wat is voedselveiligheid?


Op het moment dat jij als consument ergens eten koopt verwacht je dat dit veilig kunt eten. Op het moment dat voedsel veilig is geproduceerd kan je dit uiteraard gewoon eten zonder bang te hoeven zijn om ziek te worden. Voedselveiligheid is een term die wordt gebruikt om aan te geven in welke mate ons voedsel (on)veilig is voor de menselijke gezondheid. Je spreekt van onveilig voedsel op het moment dat de etenswaren besmet zijn met ziekmakers (bijvoorbeeld salmonella e coli en listeria) of schadelijke stoffen. Je zult begrijpen dat het eigen van onveilig voedsel ernstige gevolgen kan hebben. Vandaar dat het voor voedingsproducenten van levensbelang is om tijdens de productie alles in werking stelling op het gebied van voedselveiligheid. Voedselveilig werken op de werkvloer is de basis van productkwaliteit en een absolute must voor elk voedingsmiddelenbedrijf.

Wat valt er onder voedselveiligheid (Food safety)?


Onder voedselveiligheid vallen het vóórkomen en het voorkómen van:

  • Voedselvergiftigingen
  • Voedsel intoleranties
  • Bederf
  • Voedsel allergieën

Een andere mogelijke risico’s die aan voedsel kunnen zitten. Belangrijke onderdelen van het vakgebied zijn dan ook risicoanalyse, risicocommunicatie en risicobeheer vanuit de verschillende disciplines, zoals de levensmiddelentechnologie, kwaliteitskunde, toxicologie, epidemiologie en (voedsel)wetgeving.

Wie is er verantwoordelijk voor de voedselveiligheid?


Binnen de Europese Unie zijn bedrijven in de verschillende schakels van de voedselketen de hoofdverantwoordelijke als het aankomt op voedselveiligheid. Het gaat dus onder andere om bedrijven in de landbouw, de voedingsindustrie, distributeurs, detailhandel en horecabedrijven. De Nederlandse overheid wil dat al deze ondernemers hun verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid van het voedsel dat zij produceren of verwerken.

Hoe borg je voedselveiligheid?


De NVWA handhaaft de wettelijke veiligheidsnormen voor voedsel. De NVWA hanteert hiertoe het zogenaamde HACCP systeem. HACCP is te vergelijken met NEN en ISO-normen, maar dan voor levensmiddelenbedrijven. Bij het verwerken van voedingsmiddelen kunnen er dingen misgaan. Dit kan de veiligheid van het eten in gevaar brengen. Om die kans zo klein mogelijk te houden, zijn levensmiddelenbedrijven verplicht alle mogelijke risico’s te beschrijven in een voedselveiligheidsplan. HACCP is een systematiek voor het opstellen van zo’n plan, en staat voor Hazard Analysis Critical Control Points (gevarenanalyse en kritische controlepunten). Dit geldt dus niet alleen voor horecabedrijven, maar voor alle bedrijven en organisaties die werken met voedingsmiddelen. Wil je meer weten over HACCP lees dan hier verder.

Zelf je voedselveiligheid borgen, dat kan heel eenvoudig met IMIS Food.


IMis Food is ontwikkeld om de voedselproducent in staat te stellen om zelf voedselveiligheid te managen. iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden. Met de iMIS Food Helpdesk is professionele ondersteuning aanwezig voor inhoudelijke en software vragen.
Lees hier wat IMIS Food voor jullie organisatie kan betekenen?

Welke normen zijn er voor voedselveiligheid?


Veel supermarkten en andere organisaties eisen van hun leveranciers dat ze een aanvullende norm hebben bovenop HACCP. Hierbij kan je denken aan de normen BRC, IFS of FSSC 22000. Meer hierover lees je op deze pagina.  

Vormen van voedselveiligheid


Er zijn vier verschillende vormen te onderkennen; (micro-)biologische -, chemische -, fysische – en biotechnologische voedselveiligheid.

  1. (Mirco-)biologische: Schimmels en bacteriën zijn vormen van micro-organismen. Gedurende het produceren, bereiden, bewaren, kan men blootgesteld worden aan deze micro-organismen. Dit valt onder de categorie (micro-)biologische voedselveiligheid.
  2. Chemische: Bij chemische voedselveiligheid draait het om vreemde stoffen in het voedsel. Dit kunnen stoffen zijn die om technische redenen in het product verwerkt worden om aan de eisen van de consument te voldoen, ook wel additieven genoemd. Daarnaast kunnen stoffen niet doelbewust toegevoegd zijn aan het voedingsmiddel, dit zijn contaminanten. Een veelvoorkomende contaminant is gewasbeschermingsmiddel.
  3. Fysische: Tijdens de productie kan het voorkomen dat glas of metaal in het voedingsmiddel verwerkt wordt. Over het algemeen worden dit soort stukjes met speciale apparatuur eruit gefilterd. Dit hoort bij fysische voedselveiligheid.
  4. Biotechnologische: Wanneer genetisch gemodificeerde organismen toegevoegd worden in voeding dan moet dit eerst door de EAV toegestemd worden. Binnen de EU controleert deze instelling of het genetisch gemodificeerde organisme veilig is. Dit staat centraal bij biologische voedselveiligheid.

Meer weten:
Wilt u meer weten of voedselveiligheid en HACCP? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Lees hier meer over de voedselveiligheidsnormen:


Voedselveiligheid

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.


Met iMIS Food stellen wij jou in staat om zelf voedselveiligheid te managen.

iMIS Food

Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: