Het uitleveren van diepvriesproduct als vers

Is er een wetgeving waarin staat, dat als je een diepvries product vers uitlevert, dit op het etiket moet vermelden? Deze pagina zal de vraag beantwoorden.

Onderdeel van onze veel gestelde vragen | Bekijk alle FAQ of zoek op onderwerp

De Casus

Is/komt er een die zegt, dat wanneer je zelf een product ontdooid en “vers” uitlevert je dit op het etiket moet vermelden (ontdooid vers)? Volgens onze manager is dit nu in Duitsland sterk aan de orde. Om deze reden wil een grote Duitse klant van ons geen diepgevroren brado’s meer afnemen (die zijn klanten dan zelf ontdooiden).

Wetgeving

Volgens mij is er voor vis geen wetgeving op dit gebied. Voor zover bij mij bekend is, zijn in de Verordening 1234/2007 alleen voor pluimvee en pluimvee producten hiervoor wettelijke bepalingen vastgelegd.

Bijlage

Deel B van bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 wordt als volgt gewijzigd:

2) Deel II wordt als volgt gewijzigd:
a) de punten 2 en 3 worden vervangen door:

Vers vlees van pluimvee

2. „vers van pluimvee”: vlees van pluimvee dat op geen enkel moment door koude is verstijfd voorafgaand aan de bewaring bij een die niet lager mag zijn dan – 2 °C en niet hoger dan + 4 °C; de lidstaten kunnen evenwel enigszins afwijkende temperatuurvoorschriften vaststellen voor de minimumduur die vereist is voor het uitsnijden en behandelen van vers vlees van pluimvee in detailhandelszaken of in aan verkooppunten grenzende lokalen, waar het vlees uitsluitend wordt versneden en behandeld om het ter plaatse rechtstreeks aan de consument te kunnen leveren.

Bevroren vlees van pluimvee

3. „ vlees van pluimvee”: vlees van pluimvee dat, zodra dit in het kader van de normale slachtprocedures mogelijk is, moet worden bevroren en moet worden bewaard bij een temperatuur van ten hoogste – 12 °C.; b) de volgende punten 5, 6 en 7 worden toegevoegd:

Vis

Voor vis bestaat volgens mij geen regelgeving. Misschien is het nuttig om aan deze Duitse klant te vragen, op basis van welke wetgeving dit in Duitsland verboden zou zijn. Als het alleen op basis van Duitse (niet EG) wetgeving te maken heeft, hoeft een Nederlands bedrijf zich daar niets van aan te trekken. Arrest Cassis de Dijon.