Een diepvriesproduct uitleveren als een vers product. Moet je dat vermelden?

Is er een wetgeving waarin staat, dat als je een diepvries product vers uitlevert, dit op het etiket moet vermelden?

Is/komt er een wetgeving die zegt, dat wanneer je zelf een diepvries product ontdooid en “vers” uitlevert je dit op het etiket moet vermelden (ontdooid vers)?

Volgens onze export manager is dit nu in Duitsland sterk aan de orde. Om deze reden wil een grote Duitse klant van ons geen diepgevroren brado’s meer afnemen (die zijn klanten dan zelf ontdooiden).

Het antwoord:

Volgens mij is er voor vis geen wetgeving op dit gebied. Voor zover bij mij bekend is, zijn in de Verordening 1234/2007 alleen voor pluimvee en pluimvee producten hiervoor wettelijke bepalingen vastgelegd.

Deel B van bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 wordt als volgt gewijzigd:

2) Deel II wordt als volgt gewijzigd:
a) de punten 2 en 3 worden vervangen door:

2. „vers vlees van pluimvee”: vlees van pluimvee dat op geen enkel moment door koude is verstijfd voorafgaand
aan de bewaring bij een temperatuur die niet lager mag zijn dan – 2 °C en niet hoger dan + 4 °C; de lidstaten
kunnen evenwel enigszins afwijkende temperatuurvoorschriften vaststellen voor de minimumduur die vereist is
voor het uitsnijden en behandelen van vers vlees van pluimvee in detailhandelszaken of in aan verkooppunten
grenzende lokalen, waar het vlees uitsluitend wordt versneden en behandeld om het ter plaatse rechtstreeks aan
de consument te kunnen leveren.

3. „bevroren vlees van pluimvee”: vlees van pluimvee dat, zodra dit in het kader van de normale slachtprocedures
mogelijk is, moet worden bevroren en moet worden bewaard bij een temperatuur van ten hoogste – 12 °C.;
b) de volgende punten 5, 6 en 7 worden toegevoegd:

Voor vis bestaat volgens mij geen regelgeving. Misschien is het nuttig om aan deze Duitse klant te vragen, op basis van welke wetgeving dit in Duitsland verboden zou zijn. Als het alleen op basis van Duitse (niet EG) wetgeving te maken heeft, hoeft een Nederlands bedrijf zich daar niets van aan te trekken. Arrest Cassis de Dijon.

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.


Met iMIS Food stellen wij jou in staat om zelf voedselveiligheid te managen.

iMIS Food

Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: