Wanneer moet je als hobbyproducent een officiële erkenning hebben?

Het antwoord:

Achtergrondinformatie:

De belangrijkste hierbij zijn de onderstaande definitiefs uit de Verordening EU 178-2002 over detailhandel:

7. „detailhandel”: het hanteren en/of verwerken van levensmiddelen en het opslaan daarvan op de plaats van verkoop of levering aan de eindverbruiker, inclusief distributieterminals, cateringdiensten, bedrijfskantines, institutionele maaltijdvoorziening, restaurants en andere soortgelijke diensten voor voedselvoorziening, winkels, distributiecentra voor supermarkten en groothandelsbedrijven;

Vervolgens gaan we naar de Verordening EU 853-2004:

5.

a) Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is deze verordening niet van toepassing op de detailhandel.

b) Deze verordening is wel van toepassing op de kleinhandel wanneer handelingen worden verricht met het oog op de levering van producten van dierlijke oorsprong aan andere detailhandelszaken, tenzij:

i) de handelingen uitsluitend bestaan in opslag of transport, in welk geval niettemin de specifieke temperatuurvoorschriften van bijlage III van toepassing zijn,

of

ii) de producten van dierlijke oorsprong door de detailhandelszaak alleen aan andere detailhandelszaken worden geleverd, en die levering overeenkomstig het nationale recht een marginale, plaatselijke en beperkte activiteit is.

Dus de Verordening 853-2004 is niet van toepassing op de hobbyproducent, behalve de temperatuureisen. En dus hoeft hij geen erkenning te hebben. Dan houden we alleen de eisen over uit de Verordening 852-2004 met name de artikelen 4 en 5. Dat zijn inrichtingseisen en HACCP. Het is wel van belang dat de koeling waarin hij de producten opslaat voldoet aan de inrichtingseisen. Want dan wordt dat de bedrijfsruimte. De bedrijfsruimte moet verder aan de basisvoorwaarden voldoen, zoals bouwkundige en hygiënische eisen zoals beschreven in de Bijlage 2 van Verordening EU 852-2004. In deze zelfde Verordening is ook artikel 5 over HACCP essentieel. Dit kan ondervangen worden met de Hygiënecode voor de slagerij. Deze is te bestellen op deze plek:

KNS-leden krijgen de nieuwe Hygiënecode voor het Slagersbedrijf 2010 gratis aangeboden als onderdeel van het KNS-lidmaatschap. Niet-leden kunnen de hygiënecode vanaf 15 januari tegen betaling van € 65 exclusief btw bestellen via www.knsnet.nl.

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.


Met iMIS Food stellen wij jou in staat om zelf voedselveiligheid te managen.

iMIS Food

Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: