Voorbeeld Uitvoeren Management Review

Jaarlijks moet de kwaliteitsafdeling beoordeeld worden met de management review, om de mogelijke verbeteringen van het kwaliteitssysteem door te kunnen voeren.

Cornelis Bartlema Food Group B.V. – Management Review

Relatie:                      Cornelis Bartlema Food Group B.V.
Datum/tijd:
Aanwezig:                 Remon Hameete en Martinus van Elst
Doel:                          Uitvoeren van

Management Review Cornelis Bartlema Food Group B.V.

Het bedrijf Cornelis Bartlema Food Group is in 2017 opgericht door de heer Martinus van Elst en de heer Joost Bartlema. Ze wilden een simpele snack maken die ze in diverse landen kunnen aanbieden. Hun idee was een gevulde koek met een zoete vulling.

Er wordt geproduceerd vanuit de traditionele en op een volwaardige en eigentijdse wijze waarbij er altijd een kritisch oog is voor de veranderende markt en de daarbij behorende eisen gesteld vanuit de markt, wetgeving en .

De gevulde koek moeten uiteindelijke te vinden zijn in binnen en buitenland, in verschillende smaken. Maar voor dit moment richten wij onze verkoop met name op Engeland, , Nederland en Frankrijk met drie verschillende gevulde koeken namelijk; Groot 100 gram, normaal 75 gram en klein 40 gram.

In de management review wordt het voedselveiligheidssysteem en de eventuele verbeteringen besproken, maar er word ook gekeken naar de verschillende doelstellingen binnen het bedrijf.

De verificatie is tijdens de management review besproken met het management zodat er goed zicht is op de werking van het .

Doelstellingen 2019

Over 2019 zijn er geen doelstellingen bekend en kunnen daardoor ook niet worden besproken of deze zijn behaald.

 • Het wegwerken van alle loze leidingen en kabels voor december 2019. Wij willen alle loze leidingen en kabels wegwerken. Dit is hygiënischer en geeft het bedrijf een betere uitstraling. Gezien de kosten wordt dit verspreid over meerdere jaren. Er zijn al heel wat leidingen weggewerkt, maar het is een stapsgewijs proces.
 • Stap voor stap implementeren van de iMIS Food Portal. De wens is om voor einde 2019 de volledige overstap gemaakt te hebben naar IMIS Food Portal. Wij zijn hierin afhankelijk van de ontwikkelingen van het programma door Qassurance.

De eerste doelstelling is nog niet geheel behaald. Deze doelstelling zal verlengd worden naar 2020. Het is nog niet behaald omdat het een lastig en stapsgewijs proces is waarbij verschillende facetten zoals en veiligheid van niet in het geding mag komen. Daarnaast is het belangrijk dat ook de machines niet uitvallen vanwege elektrische problemen.

De overstap naar iMIS Food portal is nog niet geheel doorgevoerd. Dit komt omdat Cornelis Bartlema Food Group een ander programma gebruikt voor de specificaties. Doordat het om een hoop data gaat zoals recepturen, deelrecepturen en grondstoffen wil men dit goed en doordacht overzetten zodat er geen fouten gemaakt kunnen worden. Dit omdat er bij fouten direct voedselonveilige situaties kunnen ontstaan.

De overstap naar iMIS Food en de wens om gecertificeerd te worden is op zich al een doelstelling die veel tijd en aandacht vereist van een bedrijf. Daarnaast is deze doelstelling erg belangrijk voor onze potentiele afnemers.

Doelstellingen 2020

(Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdsgebonden)

Voor 2020 zijn de volgende doelstellingen geformuleerd.

 • Het opzetten en initiëren van een goed werkend HACCP systeem via iMIS Food voor 1 mei 2020
 • IFS behalen voor 30 juni 2020
 • Minimaal drie nieuwe klanten binnenhalen in 2020
 • 3 beurzen bezoeken in 2020
 • Productiepersoneel opleiden voor voedselveiligheid
 • Een omzet van 250.000 Euro behalen eind 2020
 • De winst per met 10% verhogen
 • De nettowinst over 2020 gelijk houden met 2019
 • Het behouden van de FSSC22000 certificaat, audit staat gepland op 4 en 5-juli-2020

Verificatie en audits

De verificatie en zijn besproken met het management. Nog openstaande punten met betrekking tot de interne audit worden via de iMIS auditportal opgelost.

Gevarenstudie en het basisvoorwaardenprogramma

De gevarenstudie is door José de Vries van QAssurance geverifieerd op 19 juni 2019. Er zijn geen wijzigingen in de CCP’s en LCP’s. Alle grondstoffen die worden gebruikt zijn vermeld in de gevarenanalyse.

Uitgevoerde recalls

Er zijn geen recalls noodzakelijk geweest in 2019.

Machines en gereedschap

Er zijn in 2019 geen nieuwe machines gekocht. Deze zijn allemaal in 2018 aangeschaft en getest. De metaaldetectie werkt nog niet volledig, vandaar dat we ook visueel controleren.

Klantencommunicatie

De communicatie richting klanten loopt op dit moment voornamelijk via Martinus van Elst omdat er nog geen verkoopafdeling is opgezet.

Omgeving

De omgeving heeft geen negatieve invloed op de veiligheid van het product of van de medewerkers die bij ons werken. Er zijn op het bedrijventerrein geen andere bedrijven die een gevaar kunnen vormen.

Transport

We hebben nog geen gebruik gemaakt van externe transporteurs, omdat dit nog niet nodig is geweest. Bij voorkeur laten we de klanten het product zelf ophalen bij onze productielocatie.

Personeelsvoorzieningen

De personeelsvoorzieningen zijn zo ontworpen dat het voldoende is voor het huidige aantal medewerkers.

Ontwerp en veiligheid op de werkplek

Er hebben zich nog geen ongelukken voorgedaan.

Externe invloeden

De externe invloed blijft altijd een rol spelen, maar tot dusver hebben we hier nog niet veel last van gehad.

Klanttevredenheid

Omdat we net opgestart zijn hebben we nog geen goed beeld van de klanttevredenheid.

Tekortkomingen/problemen m.b.t. allergenen

Er hebben zich in 2019 geen problemen voorgedaan.

Etiketteringsproblemen/klachten

Er hebben zich in 2019 geen problemen voorgedaan.

Wijzigingen die invloed kunnen hebben/hebben gehad op de voedselveiligheid

Geen

Bekijk hier meer voorbeelden van de Cornelis Bartlema Food Group