VMT bijeenkomst 12 maart: Pathogenen

VMT symposium Voedselpathogenen

QAssurance is sponsor van het VMT symposium Voedselpathogenen, waarin een update wordt gegeven over , Campylobacter en E. coli O157. Deze drie voedselpathogenen en hun gevaren zijn bekend. Toch is het vrijwel onmogelijk om de voor 100% te garanderen. Campylobacter staat al jaren bovenaan de lijst van veroorzakers van voedselinfecties; ook E. coli O157 bezorgt menig producent hoofdbrekens. In de zomer van 2012 werd Nederland opgeschrikt door een grootschalige Salmonella in gerookte ; meer dan 20.000 mensen werden ziek en vier patiënten overleden mede als gevolg van deze salmonellose.

Wat hebben we geleerd sinds de Salmonella case en vooral is er daadwerkelijk iets veranderd of zijn we in afwachting van de volgende uitbraak? Een ieder die verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid van ons voedsel moet deze veiligheid kunnen borgen. Op dit symposium krijgt u inzicht hoe de risico’s te beheersen zijn en discussiëren wij met experts over deze voedselpathogenen.