Vraag over Salmonella in vlees

Zie berichtgeving onder. Zoals je weet doen wij alleen 5 monsters rauw onbewerkt in ons salmonella onderzoek en niet op onze gekruide c.q. gemarineerde artikelen.

Zit hier ook een quotum aan vastzit, hetzelfde als E-coli onderzoek of moet het altijd standaard?

Indien wij het wel moeten gaan doen om hoeveel monsters per week gaat het dan?

“Er is al enige tijd een Salmonella eis voor bereidingen (vers of bevroren rauw vlees waaraan bijvoorbeeld kruiden, zout of marinades zijn toegevoegd) van toepassing. Die eis was oorspronkelijk afwezig in 10 gram en is later afwezig in 25 gram geworden volgens een voorgeschreven bemonsteringsschema (Verordening 2073/2005/EG) en geldt voor alle Salmonella’s!

Bij het niet voldoen moet het vlees uit de handel worden terug gehaald.

De be- en verwerkende bedrijven willen er voor zorgen dat de kans, dat het daadwerkelijk terughalen uit de markt plaats moet vinden, zo klein mogelijk is en willen ook richting controlerende instanties aantonen dat zij hun zaakjes op orde hebben (kunnen laten zien dat die kans zo klein mogelijk gemaakt is).

De laatste tijd wordt er door de NVWA gecontroleerd op de naleving van deze regel en worden er ook boetes opgelegd. Dat is reden om extra aandacht voor deze problematiek te vragen.

Omdat de eis geldt voor bereidingen (niet voor onbehandeld rauw pluimveevlees, daar geldt de eis alleen ten aanzien van S.e. en S.t.) en bereidingen maar een beperkt deel van de productie betreft, moet het goed mogelijk zijn aan de gestelde eis te voldoen.

De uitslagen van de Salmonella bemonstering in het slachthuis zijn relatief laat bekend (zeker in het “vers” circuit is er al lang voordat de uitslagen van het eigen onderzoek bekend zijn uitgeleverd), maar de uitslagen van de geborgde monstername in de primaire sector kunnen wel gebruikt worden om de kans op een salmonella in een bereiding zo klein mogelijk te maken.

Ik wil u hierbij daarom dringend verzoeken om er voor te zorgen dat de status van het slachtkoppel, gebaseerd op de geborgde monstername (overschoentjes) in de primaire sector, tussen de slachterij en het be- of verwerkende bedrijf wordt uitgewisseld in alle gevallen waarin om deze informatie verzocht wordt.

Het be- of verwerkende bedrijf kan door het gebruiken van deze informatie in haar interne kanalisatie er voor zorgen dat de kans dat er pluimveevlees van (op basis van het geborgde overschoentjes ondezoek) salmonella positieve koppels voor bereidingen wordt gebruikt. Daarmee wordt de kans dat er salmonella wordt gevonden in bereidingen zo klein mogelijk. Met deze aanpak kunnen de be- en verwerkende bedrijven richting toezichthouder aantonen dat zij goede maatregelen hebben genomen om te voorkomen dat er salmonella in een bereiding gevonden wordt. Ook zal de kans dat in de verplichte monstername (het schema zoals dat volgens de EG regelgeving moet) nog iets gevonden wordt met deze aanpak zeer klein zijn.

De eis geldt niet voor onbehandeld vers of bevroren rauw vlees, daar geldt alleen de eis dat S.e. en/of S.t. afwezig is in 25 gram. Door de aanpak van de sector op basis van de geborgde monstername op het primaire bedrijf en de verplichte verhitting van positief geteste koppels, is dat probleem voor zowel het onbehandelde rauwe vlees als de vleesbereidingen opgelost.”

Het antwoord:

Deze eis geldt voor vleesbereidingen gemaakt van gevogelte, d.w.z. dat Salmonella in 25 gram afwezig moet zijn. Voor vleesbereiding van ander vlees is de eis dat Salmonella afwezig is in 10 gram. Voor het onderzoek van vleesbereidingen kun je bij de NVWA een ontheffing aanvragen op basis van geringe hoeveelheden volgens de laatste alinea van Bijlage 1 van de Verordening (EU) 2073/2005.

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.


Met iMIS Food stellen wij jou in staat om zelf voedselveiligheid te managen.

iMIS Food

Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: