Wat is het doel van een HACCP-team?

HACCP-team

Het HACCP-team heeft als doel en verantwoordelijkheden:

 • Uitvoeren van een gevarenanalyse om te bepalen welke gevaren moeten worden beheerst, welke
  mate van beheersing wordt vereist om de voedselveiligheid te bewerkstelligen en welke combinatie van beheersmaatregelen wordt vereist.
 • Processen te plannen en in te voeren die nodig zijn voor de validatie van beheersmaatregelen
  en/of combinaties van beheersmaatregelen, en om het managementsysteem voor voedselveiligheid te verifiëren en te verbeteren.
 • Beoordelen van veranderingen in het voortbrengingsproces die een negatief effect op de voedselveiligheid hebben.
 • Verificatie van het voedselveiligheidssyteem.
 • Aangeven per processtap, inclusief alle producten, alle processen en alle elementen van het basisvoorwaarden programma waarop deze zijn beoordeeld en motiveren waaruit blijkt of er wel of niet sprake is van een Kritisch Beheersingspunt (CCP of OPRP).
 • Controleren of het voedselveiligheidssysteem binnen de scope valt en of de scope het gehele voedselveiligheidsysteem omvat.
 • Aanpassingen doorvoeren teneinde het voedselveiligheidssyteem actueel en correct te houden. Hetzij door verificatie of validatie.
 • Aansturing van trainingen voor het personeel teneinde te waarborgen dat een ieder voldoende kennis heeft aangaande de benodigde voedselveiligheid gerelateerdeaspecten.
 • Bepalen en verificatie van de scope.

Bij de gevarenanalyse is eveneens aandacht voor de plaats in de keten en zal rekening worden gehouden met onze
leveranciers en afnemers.

Het is van essentieel belang dat het HACCP-team beschikt over voldoende expertise. De expertise en samenstelling van het HACCP-team ligt vast in het HACCP-team TBV overzicht. Door de huidige samenstelling van het HACCP-team is alle benodigde kennis en expertise aanwezig voor de dagelijkse gang van zaken. Voor extra specifieke informatie wordt gebruik gemaakt van QAssurance B.V.

Het HACCP-team draagt de goedkeuring van de directie en wordt daar waar mogelijk ondersteund met de benodigde middelen, voorzieningen en tijd.

HACCP bijeenkomsten

Volgens vaste frequentie vindt er een HACCP-team overleg plaats waarin minimaal beoordeeld wordt of:

 • Hetvoedselveiligheidssysteem actueel en werkzaam is.
 • De genomen maatregelen adequaat zijn uitgevoerd/genomen.
 • Nieuwe processen en/of producten beoordeeld moeten worden of zijn.
 • Ontwikkelingen m.b.t. wetgeving, technologie, kennis etc. van invloed zijn.
 • Incidenten of nieuwe informatie m.b.t. food fraude of food defense op ons van invloed zijn.

Verder worden eventuele calamiteiten en norm overschrijdingen beoordeeld en mogelijke verbeteringen bepaald. De
realisatie van geformuleerde doelstellingen wordt beoordeeld en de oorzaak wordt onderzocht bij het niet halen van doelstellingen. Vervolgens worden maatregelen gedefinieerd.

Van de bijeenkomsten vindt verslaglegging plaats.

Om het HACCP-team maar zeker ook het bedrijf op de hoogte te houden zal de directie alles in het werk stellen om
alle benodigde informatie te verschaffen. Dit kan omvatten:

 • Nieuwe producten;
 • Nieuwe grondstoffen;
 • Nieuwe hulpstoffen;
 • Receptuur aanpassingen;
 • Nieuwe of gewijzigde processen, investeringen;
 • Nieuwe locatie van apparatuur of omgeving;
 • Nieuwe leveranciers van product of dienst, nieuwe diensten;
 • Nieuwe klanteneisen die moeten worden doorvertaald naar de werkvloer;
 • Wijzigingen in reiniging en desinfectie (werkwijze, middelen, frequentie etc.);
 • Mogelijke wettelijke wijzigingen of wijzigingen in normen;
 • Veranderingen in verpakking en/of verpakkingsmateriaal;
 • Veranderingen in opslag of transport;
 • Veranderingen in de organisatie, competenties, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 • Klachten en alerts;
 • Stand der techniek, nieuwe kennis, onderzoeksresultaten;
 • Nieuwe kennis over voedselveiligheidsgevaren en beheersmaatregelen;
 • Kwaliteitsniveau wijzigingen
 • Doelstellingen

Over QAssurance

QAssurance is gespecialiseerd in voedselveiligheid. Wij stellen een voedselproducent in staat om zelf voedselveiligheid te managen. Om dit te bereiken is iMIS Food ontwikkeld. iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden. Met de iMIS Food Helpdesk is professionele ondersteuning aanwezig voor inhoudelijke en software vragen.

Connect to comply

iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden.

Met iMIS Food zijn sinds 2009 al meer dan 1000 audits succesvol behaald!

Food Safety Software iMIS Food

Wilt u meer over iMis Food weten download dan hier onze brochure!

Voedselveiligheid nieuws

QAssurance (69)

Most downloaded food safety documents in 2021

In the overview below, you will find the most downloaded food safety documents in 2021 (so far).
Lees verder
Participants complete Food Safety Compliance training

Participants complete Food Safety Compliance training

On 17 June, we started the Food Safety Compliance training with 12 enthusiastic participants. We went back to the basics, the foundation to properly fulfill...
Lees verder

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.