Wat is het exact het doel van een HACCP-team?

Het HACCP-Team is verantwoordelijk voor de actualiteit van HACCP studie, naast het beheersen van gevaren, en het vorm geven van de nodige CCP's en de OPRP's.

Onderdeel van onze veel gestelde vragen | Bekijk alle FAQ of zoek op onderwerp.

HACCP-team

Het HACCP- heeft als doel en verantwoordelijkheden:

 • Uitvoeren van een gevarenanalyse om te bepalen welke moeten worden beheerst, welke mate van beheersing wordt vereist om de voedselveiligheid te bewerkstelligen en welke combinatie van beheersmaatregelen wordt vereist.
 • Processen te plannen en in te voeren die nodig zijn voor de validatie van beheersmaatregelen en/of combinaties van beheersmaatregelen, en om het managementsysteem voor voedselveiligheid te verifiëren en te verbeteren.
 • Beoordelen van veranderingen in het voortbrengingsproces die een negatief effect op de voedselveiligheid hebben.
 • Verificatie van het voedselveiligheidssyteem.
 • Aangeven per processtap, inclusief alle , alle processen en alle elementen van het programma waarop deze zijn beoordeeld en motiveren waaruit blijkt of er wel of niet sprake is van een Kritisch Beheersingspunt (CCP of OPRP).
 • Controleren of het voedselveiligheidssysteem binnen de scope valt en of de scope het gehele voedselveiligheidsysteem omvat.
 • Aanpassingen doorvoeren teneinde het voedselveiligheidssyteem actueel en correct te houden. Hetzij door verificatie of validatie.
 • Aansturing van voor het teneinde te waarborgen dat een ieder voldoende kennis heeft aangaande de benodigde voedselveiligheid gerelateerdeaspecten.
 • Bepalen en verificatie van de scope.

Bij de gevarenanalyse is eveneens aandacht voor de plaats in de keten en zal rekening worden gehouden met onze en afnemers.

Het is van essentieel belang dat het HACCP-team beschikt over voldoende expertise. De expertise en samenstelling van het HACCP-team ligt vast in het HACCP-team TBV . Door de huidige samenstelling van het HACCP-team is alle benodigde kennis en expertise aanwezig voor de dagelijkse gang van zaken. Voor extra specifieke wordt gebruik gemaakt van QAssurance B.V.

Het HACCP-team draagt de goedkeuring van de directie en wordt daar waar mogelijk ondersteund met de benodigde middelen, voorzieningen en tijd.

HACCP bijeenkomsten

Volgens vaste frequentie vindt er een HACCP-team overleg plaats waarin minimaal beoordeeld wordt of:

 • Hetvoedselveiligheidssysteem actueel en werkzaam is.
 • De genomen maatregelen adequaat zijn uitgevoerd/genomen.
 • Nieuwe processen en/of producten beoordeeld moeten worden of zijn.
 • Ontwikkelingen m.b.t. wetgeving, technologie, kennis etc. van invloed zijn.
 • Incidenten of nieuwe informatie m.b.t. of op ons van invloed zijn.

Verder worden eventuele calamiteiten en norm overschrijdingen beoordeeld en mogelijke verbeteringen bepaald. De realisatie van geformuleerde doelstellingen wordt beoordeeld en de oorzaak wordt onderzocht bij het niet halen van doelstellingen. Vervolgens worden maatregelen gedefinieerd.

Van de bijeenkomsten vindt verslaglegging plaats. Om het HACCP-team maar zeker ook het bedrijf op de hoogte te houden zal de directie alles in het werk stellen om alle benodigde informatie te verschaffen. Dit kan omvatten:

 • Nieuwe producten;
 • Nieuwe grondstoffen;
 • Nieuwe hulpstoffen;
 • Receptuur aanpassingen;
 • Nieuwe of gewijzigde processen, investeringen;
 • Nieuwe locatie van apparatuur of omgeving;
 • Nieuwe leveranciers van of dienst, nieuwe diensten;
 • Nieuwe klanteneisen die moeten worden doorvertaald naar de werkvloer;
 • Wijzigingen in en (werkwijze, middelen, frequentie etc.);
 • Mogelijke wettelijke wijzigingen of wijzigingen in normen;
 • Veranderingen in en/of ;
 • Veranderingen in of transport;
 • Veranderingen in de , competenties, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 • en alerts;
 • Stand der techniek, nieuwe kennis, onderzoeksresultaten;
 • Nieuwe kennis over voedselveiligheidsgevaren en beheersmaatregelen;
 • Kwaliteitsniveau wijzigingen
 • Doelstellingen
TwitterFacebookLinkedInPin It

Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'Wat is het exact het doel van een HACCP-team?' bekeken ook de onderstaande artikelen en handleidingen:

Meer weten over HACCP en voedselveiligheid?


Wil je meer weten over HACCP en voedselveiligheid? Bekijk dan onze iMIS producten.
Deze zijn speciaal gemaakt om HACCP te managen en up-to-date-te houden.
Daarnaast kun je ook onze trainingen over HACCP en voedselveiligheid volgen.

Interne audits en jaarlijkse QA rapportages Dag 4

De dag is verdeeld in een ochtend die zich focust op (interne) audits, en de audit voorbereiding. De middag zal zich focussen op jaar/periodieke rapportages.

iMIS Food Handbook Handboek voor food management

iMIS Food bevat een managementsysteem voor het kwaliteitshandboek. Het handboeksysteem bevat de bedrijfsinformatie, procedures omtrent de voedselveiligheid.

iMIS Food Intranet Bedrijfsintegratie

Met iMIS Food intranet wordt het bedrijf betrokken bij het kwaliteitssysteem. Alle informatie over kwaliteit en voedselveiligheid is op het intranet aanwezig.

We zijn gespecialiseerd in HACCP en voedselveiligheid. Wij stellen een voedselproducent in staat om zelf voedselveiligheid goed te managen. Om dit te bereiken hebben we iMIS Food ontwikkeld. iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor HACCP en voedselveilighied, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende regelgeving en standaarden voor HACCP. Met de iMIS Food Helpdesk heb je professionele ondersteuning voor inhoudelijke en software vragen.

iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden.
Met iMIS Food hebben we sinds 2009 al meer dan 1000 audits succesvol behaald!


iMIS Updates nieuwsbrief

Wil jij ook maandelijks de iMIS Food Update ontvangen met info over HACCP en uitgenodigd worden voor onze events? Schrijf je in.