Wat moet ik doen bij een MRL overschrijding?

Hier volgt beslisboom voor de MRL van pesticides, om er voor te zorgen dat het bedrijf weet wanneer een MRL overschrijding gemeld moet worden aan de NVWA.

Onderdeel van onze veel gestelde vragen | Bekijk alle FAQ of zoek op onderwerp.

MRL Pesticides

Hieronder wordt via een beslisboom uitgelegd wanneer in het kader van artikel 19 van Verordening 178/2002 een overschrijding van de maximum residulimiet (MRL) voor residuen van bestrijdingsmiddelen wel of niet bij de NVWA gemeld moet worden, rekening houdend met de meetonzekerheid (te vinden op het analysecertificaat, max. 50%). MRLs zijn te vinden in de database van de Europese Commissie ((EU Pesticides Database (.eu))

Beslisboom

er een gezondheidsrisico is wordt bepaald door toetsing aan de gezondheidskundige grenswaarde:
– de Acute Reference Dose (ARfD)* van de actieve stof, of, als deze er niet is,
– de Acceptable Daily Intake (ADI)** van de actieve stof.

Als beide gezondheidskundige grenswaarden niet worden overschreden dan moet nog bepaald worden of de stof een CMR (carcinogeen – mutageen- reproductie toxisch) stof is. Bij het toetsen of er een gezondheidsrisico is mag de meetonzekerheid niet meegenomen worden, en moet dus het analyseresultaat gebruikt worden. Zie voor de praktische uitwerking van het bovenstaande de beslisboom ‘toetsing gezondheidsrisico' op de volgende pagina.

ARfD

*De ARfD is de hoeveelheid van een stof die je in 1x binnen mag krijgen zonder dat er een gezondheidsrisico is. De ARfD is dus een gezondheidskundige grenswaarde voor de acute inname en geen productnorm. De ARfD is te vinden in de pesticide database.

ADI

**De ADI is de gezondheidskundige grenswaarde voor langdurige blootstelling. Dit is de hoeveelheid van een stof die je dagelijks gedurende een lange periode binnen mag krijgen zonder dat er een gezondheidsrisico is. De ADI is tevens te vinden in de MRL pesticide database.

Beslisboom toetsing gezondheidsrisico

Hieronder staat welke stappen genomen moeten worden bij de toetsing of er een gezondheidsrisico is en wanneer er wel of niet gemeld moet worden. Hiervoor wordt de Pesticide database gebruikt en het EFSA Primo model (Pesticide residue intake model 3.1). In de beslisboom hieronder staan de stappen die moeten worden doorlopen om de toets of er een gezondheidsrisico is goed uit te voeren. Op de laatste pagina worden nog een aantal voorbeelden gegeven.

*CMR : carcinogene, mutagene en reproductie-toxische stoffen. Als een stof een CMR stof is staat dat aangegeven in de EU Database bij de betreffende actieve stof onder het kopje ‘classification'. Alleen als er de aanduiding 1a en/of 1b bij staat moet gemeld worden.

Voorbeelden

Bedoeld voor het geval dat het analyseresultaat voor residuen van bestrijdingsmiddelen hoger is dan de MRL, maar met aftrek van meetonzekerheid onder of gelijk aan de MRL komt.

Situatie uit beslisboom stofReference ValuesSourceEn Dus?
Is er geen ARfD vastgesteld omdat die niet van toepassing is en staat er: “not applicable”? >> jafluodioxinilADI : 0.37 mg/kg bw/day
ARfD : N/A
DR07/76
DR07/76
Niet melden
Is er een “acute reference dose” (ARfD) vastgesteld voor de actieve stof? >> jametalaxylADI : 0.02 mg/kg bw/day
ARfD : 0.5 mg/kg bw
2010/28/EU 2010/28/EUMelden indien inname in PRIMO >100% van de ARfD
Is er een ‘Acceptable daily intake' (ADI) vastgesteld maar geen ARfD? >> japyrazophosADI : 0.004 mg/kg bw/day
ARfD :
IMPR 1993Melden indien inname in PRIMO >100% van de ARfD
Is de actieve stof een CMR* stof (1a of 1b)? >> jaanthraquinone (Classification Reg. 1272/2008-Carc 1B-H350)ADI :
ARfD :
 Melden (Zie Classification)
Is er geen ARfD vastgesteld vanwege onvoldoende gegevens? Er staat: “not set due to insufficient ” >> jachlorpyrifosADI : Not set due insufficient data
ARfD : Not set due insufficient data
Reg (EU) 2020/18 Reg (EU) 2020/18Melden
TwitterFacebookLinkedInPin It

Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'Wat moet ik doen bij een MRL overschrijding?' bekeken ook de onderstaande artikelen en handleidingen:

Meer weten over HACCP en voedselveiligheid?


Wil je meer weten over HACCP en voedselveiligheid? Bekijk dan onze iMIS producten.
Deze zijn speciaal gemaakt om HACCP te managen en up-to-date-te houden.
Daarnaast kun je ook onze trainingen over HACCP en voedselveiligheid volgen.

Interne audits en jaarlijkse QA rapportages Dag 4

De dag is verdeeld in een ochtend die zich focust op (interne) audits, en de audit voorbereiding. De middag zal zich focussen op jaar/periodieke rapportages.

iMIS Food Handbook Handboek voor food management

iMIS Food bevat een managementsysteem voor het kwaliteitshandboek. Het handboeksysteem bevat de bedrijfsinformatie, procedures omtrent de voedselveiligheid.

iMIS Food Intranet Bedrijfsintegratie

Met iMIS Food intranet wordt het bedrijf betrokken bij het kwaliteitssysteem. Alle informatie over kwaliteit en voedselveiligheid is op het intranet aanwezig.

We zijn gespecialiseerd in HACCP en voedselveiligheid. Wij stellen een voedselproducent in staat om zelf voedselveiligheid goed te managen. Om dit te bereiken hebben we iMIS Food ontwikkeld. iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor HACCP en voedselveilighied, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende regelgeving en standaarden voor HACCP. Met de iMIS Food Helpdesk heb je professionele ondersteuning voor inhoudelijke en software vragen.

iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden.
Met iMIS Food hebben we sinds 2009 al meer dan 1000 audits succesvol behaald!


Maandelijkse updates

Wil jij ook maandelijks de iMIS Food Update ontvangen met info over HACCP en uitgenodigd worden voor onze events? Schrijf je in.