Hoe wordt fraude gepleegd in de food industrie?

Fraude in voedselindustrie kan onderverdeeld worden in twee soorten fraude, 'het verhullenen van handelingen' en 'het nalaten van verplichten handelingen'.

Onderdeel van onze veel gestelde vragen | Bekijk alle FAQ of zoek op onderwerp.

Verhullende handelingen

Door verhullende handelingen uit te voeren, bijvoorbeeld:

• Vervalsen of valselijk opmaken van eigen (bedrijfs)administratie, zoals in- en verkoop administratie.

• Vervalsen of valselijk opmaken van registraties t.b.v. door de overheid, zoals vangstregistratie, I&R registratie of aangifte bij de Douane.

• Vervalsen of valselijk opmaken van documenten, zoals een factuur, handelsdocument, vergunning, vervoersbewijs, vrachtbrief, analysecertificaat, gezondheidscertificaat, exportcertificaat of dierenpaspoort.

• Vervalsen of valselijk opmaken van een etiket, of stempel.

• Manipuleren van monsters of de wijze van monstername.

Nalaten van verplichte handelingen

Door verplichte handelingen na te laten, bijvoorbeeld:

• Zonder (juiste) of registratie produceren of handelen, waardoor toezicht ontlopen wordt.

• Keuringen niet laten uitvoeren, zoals slacht- of exportkeuringen.

• Niet voldoen aan meldingsplicht na een positieve uitslag van de laboratoriumanalyse, zoals bij besmettelijke dierziekten of onregelmatigheden bij diervoeders.

Meer informatie Voedselfraude

Fraude

Voedselfraude gaat over “elke vermoede opzettelijke handeling van bedrijven of personen met het doel kopers te misleiden en daaruit onrechtmatig voordeel te halen, in strijd met de in artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) 2017/625 (de agrovoedingsketenwetgeving) bedoelde voorschriften”. Deze opzettelijke inbreuken op de EU-wetgeving inzake de agrovoedingsketen kunnen de goede werking van de interne markt belemmeren en kunnen ook een risico vormen voor de gezondheid van mens, dier of plant, voor het dierenwelzijn of voor het wat ggo’s en gewasbeschermingsmiddelen betreft.

Schandalen

Schandalen zoals de met “koolzaadolie” voor industrieel gebruik (1981) troffen ongeveer 20.000 mensen en leidden in Spanje tot 370 à 835 doden, dioxine in België leidde tot enorme economische verliezen (1999), met melamine vervuilde in China leidde tot meer dan 50.000 zieke baby’s en ongeveer zes doden. 000 zieke baby’s en ongeveer zes dodelijke slachtoffers (2008), en meer recentelijk hebben methanolvergiftiging door de verkoop van illegale sterke drank, die ongeveer 59 slachtoffers veroorzaakte in Tsjechië en Polen (2012-2014), paardenvlees in rundvleesproducten (2013), fipronil in eieren (2017) en het van zieke koeien (2019) ook wereldwijd de aandacht getrokken.


Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'Hoe wordt fraude gepleegd in de food industrie?' bekeken ook de onderstaande artikelen en handleidingen:

Meer weten over een handboek voor voedselveiligheid?


Wil je meer weten over handboek en voedselveiligheid? Bekijk dan onze iMIS producten.
Deze zijn speciaal gemaakt om de handboeken te controleren en up-to-date-te houden.
Daarnaast kun je ook onze trainingen over handboeken en opleiding voedselveiligheid volgen.

Interne audits en jaarlijkse QA rapportages Dag 4| 20 januari 2023

De dag is verdeeld in een ochtend die zich focust op (interne) audits, en de audit voorbereiding. De middag zal zich focussen op jaar/periodieke rapportages.

iMIS Food Handbook Handboek voor food management

iMIS Food bevat een managementsysteem voor het kwaliteitshandboek. Het handboeksysteem bevat de bedrijfsinformatie, procedures omtrent de voedselveiligheid.

iMIS Food Intranet Bedrijfsintegratie

Met iMIS Food intranet wordt het bedrijf betrokken bij het kwaliteitssysteem. Alle informatie over kwaliteit en voedselveiligheid is op het intranet aanwezig.

We zijn gespecialiseerd in voedselveiligheid. Wij stellen een voedselproducent in staat om zelf voedselveiligheid goed te managen. Om dit te bereiken hebben we iMIS Food ontwikkeld. iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende regelgeving en standaarden voor handboeken. Met de iMIS Food Helpdesk heb je professionele ondersteuning voor inhoudelijke en software vragen.

iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden.
Met iMIS Food hebben we sinds 2009 al meer dan 1000 audits succesvol behaald!


Maandelijkse updates

Wil jij ook maandelijks de iMIS Food Update ontvangen en uitgenodigd worden voor onze events? Geef dan hier je gegevens door.