Hoe wordt fraude gepleegd?


Het antwoord:

Door verhullende handelingen uit te voeren, bijvoorbeeld:

• Vervalsen of valselijk opmaken van eigen (bedrijfs)administratie, zoals in- en verkoop administratie.

• Vervalsen of valselijk opmaken van registraties t.b.v. controle door de overheid, zoals vangstregistratie, I&R registratie of aangifte bij de Douane. • Vervalsen of valselijk opmaken van documenten, zoals een factuur, handelsdocument, vergunning, vervoersbewijs, vrachtbrief, analysecertificaat, gezondheidscertificaat, exportcertificaat of dierenpaspoort.

• Vervalsen of valselijk opmaken van een etiket, verpakking of stempel.

• Manipuleren van monsters of de wijze van monstername.

Door verplichte handelingen na te laten, bijvoorbeeld:

• Zonder (juiste) erkenning of registratie produceren of handelen, waardoor toezicht ontlopen wordt.

• Keuringen niet laten uitvoeren, zoals slacht- of exportkeuringen.

• Niet voldoen aan meldingsplicht na een positieve uitslag van de laboratoriumanalyse, zoals bij besmettelijke dierziekten of onregelmatigheden bij diervoeders.

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.


Met iMIS Food stellen wij jou in staat om zelf voedselveiligheid te managen.

iMIS Food

Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: