BRC Storage and Distribution (Opslag en transport)

De Engelse retailorganisatie en standaard BRC streeft naar harmonisatie van voedselveiligheid door middel van certificering van levensmiddelen bedrijven

Norminhoud BRC

De norm BRC en Distribution omvat 8 onderdelen voor de . De onderwerpen zijn als volgt:

  • Organisatiestructuur en voortdurende verbetering
  • - en -
  • Kwaliteitsmanagementsysteem
  • Locatie- en gebouw standaarden
  • Operationele voertuigstandaarden
  • Faciliteitenmanagement
  • Operationele praktijken ook wel ‘best practices'
  • Personele aspecten, dit omvat m.b.t voedselveiligheid, en een medische screening.

Toepassingsgebied

De Storage & Distribution norm van BRC is en specifiek gericht op - en transport bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie. Deze bedrijven voeren het transport, distributie en of opslag voor hun klanten uit. Door inspecties en een voor preventieve gevarenmanagement wordt de van en voor de klant en de eindconsument geborgd.

Certificatietraject BRC

Hoe ziet dit certificatietraject eruit? Het certificatietraject van de norm BRC Storage & Distribution hanteert een vaste cyclus van 1 jaar, zonder tussentijdse onderzoeken of surveillance audits. Hiermee wijkt het af van het patroon van andere generieke managementsysteemnormen, zoals .

BRC Storage & distribution

iMIS Food en BRC

Het verkrijgen van een is niet eenvoudig. Je dient aan veel eisen te voldoen. Door te werken met onze oplossing iMIS is het eenvoudiger om je BRC certificering te behalen en ook te behouden. iMIS Food is de afkorting van Integrated & Systems – for Food and . Oftewel een geïntegreerd management informatiesysteem voor de van levensmiddelen.

TwitterFacebookLinkedInPin It

Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'BRC Storage and Distribution (Opslag en transport)' bekeken ook de onderstaande artikelen en handleidingen: