Ontwerp zonder titel (17)

Aw

Can mold develop in strong cooling?

Yes, it does. Strong cooling at a high altitude can cause mold. After the plane lands, the temperature rises, and the condensation will end up on the product.

Vlees, Wild en Gevogelte

Op deze pagina, worden onder andere microbiologische, chemische, wetsmatige aspecten belicht, die specifiek zijn aan de volgende product groep in de voeding.

HACCP Gevaren voedselveiligheid

Hier volgt een opsomming van de mogelijke gevaren die van pas komen bij een HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point, met meerdere links naar de tabellen.