< p>

Kan er schimmel op een product ontstaan door een sterke koeling?

Vraag:
Kan er schimmel op een product ontstaan door een sterke koeling, bijvoorbeeld wanneer het product vervoerd wordt door een vliegtuig?

Het antwoord:
Ja, door de sterke koeling in de lucht op grote hoogte kan schimmel op het product ontstaan. Door die afkoeling daalt het dauwpunt in de verpakking en vindt er condensvorming plaats. Mogelijk is deze condens zelfs bevroren op die grote hoogte. Na landing van het vliegtuig stijgt de temperatuur en zal de condens op het product terecht komen. Daar zal de Aw-waarde sterk toenemen, zodat de aanwezige schimmelsporen kunnen uitgroeien. Vandaar ook plekken die wel uitgroei laten zien en sommige plekken niet. Precies waar de condens is terecht gekomen.

Ten slotte is er geen beschermende atmosfeer in de verpakkingen aanwezig en zal dit ook niet belemmerend werken op de uitgroei van schimmels.