Ei en Ei-producten | iMIS HACCP Productgroep

Op deze pagina, worden onder andere microbiologische, chemische, wetsmatige aspecten belicht voor de productgroep ei en ei-producten.

Wetgeving Ei en Ei-Producten

Table 1 verordening voor de ei sector wetgeving status van voedselveiligheid

VerordeningBeschrijving
(EG) nr. 1069/2009Het wettelijke kader van en toezicht dierlijke                                                                                                                                                             
(EU) nr. 142/2011Uitvoeringsverordening
(EG) nr. 178/2002Algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van voor voedselveiligheidsaangelegenheden
(EG) nr. 852/2004
(EG) nr. 853/2004 bij de productie van producten van dierlijke oorsprong
(EG) nr. 2073/2005Microbiologische criteria voor levensmiddelen
(EG) nr. 1169/2011Verstrekking van voedselinformatie consumenten
(EG) nr. 1333/2008Levensmiddelenadditieven
(EG) nr. 2160/2003Bestrijding

Microbiologie

GRO2T(1)pHMin. AwInc, tijdDuurDRVV/ VIProducten
Aeromonasfa5-405-90.978-48 uur2 -7 dagen100 000 000VIBuikpijn, (waterige) diaree, vis, schaal- en schelpdieren, eieren, , (kippen)vleees
Salmonella Enteritidisfa5-504-90.948 – 72 uur1 – 3 dagen> 100 000 ( soms 10)VIDiarree, misselijk, braken, hoofdpijn, koorts, buikpijnPluimvee, eieren, , , groente

Chemie Ei en Ei-Producten

Tabel 3 mogelijke chemische gevaren afgeleid van Hazard tabel Chemie

StofVoedingsmiddelWettelijkOpmerkingen
dioxinen: polychloordibenzodioxiden (PCDD's), polychloordibenzofuranen PCDF's, 2,3,7,8-tetrachloordibenzodioxine (TCDD)vlees (via voer) en pluimveevlees, vis (met name bepaalde vette vis zoals haring en ) en groenten, oliën en vetten, en eierenmax. gehalte 684/2004, EG-verordening nr. 2375/2001gevormd uit chloorhoudende verbindingen tijdens verhitting onder zuurstofarme condities. Boven een bepaalde drempelniveau kankerverwekkend voor mens en dier
pcb's (verzamelnaam voor een groep van 209 chemisch bereide synthetische stoffen die niet van nature voorkomenvlees (via voer) en pluimveevlees, vis (met name bepaalde vette vis zoals haring en zalm) en groenten, oliën en vetten, zuivel en eierenmax. gehalte 684/2004, EG-verordening nr. 2375/2001kankerverwekkend voor mens en dier. Verder: huidaandoeningen, aan het voortplantingssysteem en leverziekten. PCB's branden boven de 1200 ° C, lossen slecht op in water en worden toegepast als weekmaker in kunststof, verf, inkt, lak en lijm en in insecticiden
residuen: (dier)geneesmiddelen, antibiotica en andere anti-microbiele stoffen, groeipromotor, vitaminesvleesverbodenvleeskeuring. Voor elk geneesmiddel is een Maximum Residu Level (MRL) geregeld waarbij de maximale toegelaten concentratie in vlees, lever, nier, vet, melk en eieren is geregeld. Verder in EU-landen en VS verbod op chloramphenicol en nitrofuranen. Echter in Oost-Europese en bepaalde Aziatische landen mogen ze wel worden gebruikt.

Tabel 4 Virussen, rickettsie in ei-producten,afgeleid van Hazard tabel Overige Biotoxines

Naam vergiftigingHerkomstVoedingsmiddelToxische dosis (ug)ZiektePreventieve
maatregelen
Opmerkingen
biogene-aminen-histamineplanten, dieren en microbennagenoeg alle eiwitrijke levensmiddelen. Histamine wordt gevormd uit histide door van veelal de Enterobacteriaceae.beïnvloeding fysiologische processen in het lichaam. Consumptie van biogene aminen kan leiden tot vergiftiging. : misselijkheid, benauwdheid, hartkloppingen, uitslag, afwijkende bloeddruk en hoofdpijn.komt vaak voor in vis in de vorm van histamine, symptomen lijken op voedselallergie.

Fraude Ei en Ei-Producten

De NVWA-IOD richt zich bij de pluimveesector op verschillende vormen van , zoals vleesfraude, mestfraude en fraude met eieren en illegaal gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Zij constateert met betrekking tot eieren de volgende fraudevormen: omkatten van pluimveeproducten (bestemming); frauderen met THT-datum; frauderen met classificatie van eieren. Omkatten van pluimveeproducten (bestemming).Categorie 3-eieren worden opgewaardeerd tot producten voor consumptie door de mens.

Meer over fraude is te vinden op de volgende link ‘Fraude Eieren Status van Voedselveiligheid NVWA

TwitterFacebookLinkedInPin It

Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'Ei en Ei-producten | iMIS HACCP Productgroep' bekeken ook de onderstaande artikelen en handleidingen:

Meer weten over HACCP en voedselveiligheid?


Wil je meer weten over HACCP en voedselveiligheid? Bekijk dan onze iMIS producten.
Deze zijn speciaal gemaakt om HACCP te managen en up-to-date-te houden.
Daarnaast kun je ook onze trainingen over HACCP en voedselveiligheid volgen.

Interne audits en jaarlijkse QA rapportages Dag 4

De dag is verdeeld in een ochtend die zich focust op (interne) audits, en de audit voorbereiding. De middag zal zich focussen op jaar/periodieke rapportages.

iMIS Food Handbook Handboek voor food management

iMIS Food bevat een managementsysteem voor het kwaliteitshandboek. Het handboeksysteem bevat de bedrijfsinformatie, procedures omtrent de voedselveiligheid.

iMIS Food Intranet Bedrijfsintegratie

Met iMIS Food intranet wordt het bedrijf betrokken bij het kwaliteitssysteem. Alle informatie over kwaliteit en voedselveiligheid is op het intranet aanwezig.

We zijn gespecialiseerd in HACCP en voedselveiligheid. Wij stellen een voedselproducent in staat om zelf voedselveiligheid goed te managen. Om dit te bereiken hebben we iMIS Food ontwikkeld. iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor HACCP en voedselveilighied, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende regelgeving en standaarden voor HACCP. Met de iMIS Food Helpdesk heb je professionele ondersteuning voor inhoudelijke en software vragen.

iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden.
Met iMIS Food hebben we sinds 2009 al meer dan 1000 audits succesvol behaald!


Updates over voedselveiligheid

Wil jij ook maandelijks de iMIS Food Update ontvangen met info over HACCP en uitgenodigd worden voor onze events? Schrijf je in.