Is er een voorbeeldprocedure omtrent opleiding en training?

Ja, die is er zeker en hieronder te bekijken.

Opleiding en training voorbeeldprocedure

Alle medewerkers, die een functie vervullen in ons bedrijf, moeten een hierop afgestemde training, scholing of ervaring hebben. Dit kan door middel van een externe of interne training of opleiding.

Het management heeft de verantwoordelijkheid om medewerkers die niet voldoende getraind of geschoold zijn verder te trainen of te scholen. Minimaal eenmaal per jaar wordt de trainingsbehoefte bepaald.

Periodiek worden korte trainingen verzorgd die medewerkers wegwijs maken in onder andere:

 • Bedrijfsregels;
 • Allergenen;
 • CCP’s;
 • Hygiëneregels;
 • HACCP;
 • Fraude
 • Food defence.

Nieuwe medewerkers en uitzendkrachten krijgen instructie bij het in dienst treden en een “training on the job”.

Alle trainingen worden gegeven in een taal die door de medewerkers wordt begrepen. Ook worden de medewerkers getraind op werkinstructie niveau. Wanneer een training niet gegeven kan worden in begrijpelijke taal zal gebruik worden gemaakt van foto’s.

Het staat iedere medewerker vrij om een opleiding aan te vragen bij de direct leidinggevende. Deze beoordeelt met personeelszaken of de opleiding gevolgd kan/mag worden.

Van alle gegeven trainingen en opleidingen vindt registratie plaats met hierin minimaal:

 • Aanwezigen bij training inclusief handtekening;
 • Trainer;
 • Datum training;
 • Duur training;
 • Inhoud training.

iMIS Audit Controlerondes

Eens per maand wordt de controleronde ‘kennis personeel’ gelopen om te controleren of alle medewerkers genoeg kennis van onder andere:

 • Bedrijfsregels;
 • Hygiëneregels;
 • HACCP;
 • ARBO.

De rondes worden gelopen door de kwaliteitsdienst.

Bij een onvoldoende zal de medewerker gevraagd worden zich opnieuw te verdiepen in de bedrijfsregels, hygiëneregels, HACCP, e.d. Bij een te groot aantal onvoldoendes (bij meerdere medewerkers) zullen nieuwe training gegeven moeten worden of dient de opzet van de training en scholing te worden aangepast, zodat wel de gewenste resultaten worden behaald.

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.


Met iMIS Food stellen wij jou in staat om zelf voedselveiligheid te managen.

iMIS Food

Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: