Voorbeeldprocedure voor opleiding en training

Hierbij een voorbeeldprocedure voor bedrijven, voor de trainingen en opleidingen voor nieuw en huidig personeel, om de veiligheid te waarborgen van producten.

Onderdeel van onze veel gestelde vragen | Bekijk alle FAQ of zoek op onderwerp

Uitgebreide vraag

Heeft QAssurance een voorbeeld procedure voor en een ? En waar moet de procedure aan voldoen?

Opleiding en training voorbeeldprocedure

Alle medewerkers, die een functie vervullen in ons bedrijf, moeten een hierop afgestemde training, scholing of ervaring hebben. Dit kan door middel van een externe of interne training of een opleiding. Het management heeft de verantwoordelijkheid om medewerkers die niet voldoende getraind of geschoold zijn verder te trainen of te scholen. Minimaal eenmaal per jaar wordt de trainingsbehoefte bepaald. Periodiek worden korte trainingen verzorgd die medewerkers wegwijs maken in onder andere:

Nieuwe medewerkers

Nieuwe medewerkers en uitzendkrachten krijgen instructie bij het in dienst treden en een “training on the job”. Alle trainingen worden gegeven in een taal die door de medewerkers wordt begrepen. Ook worden de medewerkers getraind op werkinstructie niveau. Wanneer een training niet gegeven kan worden in begrijpelijke taal zal gebruik worden gemaakt van foto’s. Het staat iedere medewerker vrij om een opleiding aan te vragen bij de direct leidinggevende. Deze beoordeelt met personeelszaken of de opleiding gevolgd kan/mag worden. Van alle gegeven trainingen en opleidingen vindt registratie plaats met hierin minimaal:

  • Aanwezigen bij training inclusief handtekening;
  • Trainer;
  • Datum training;
  • Duur training;
  • Inhoud training.

iMIS audit control rondes

Eens per maand wordt de ‘kennis ’ gelopen om te controleren of alle medewerkers genoeg kennis van onder andere:

  • Bedrijfsregels;
  • Hygiëneregels;
  • HACCP;
  • ARBO.

De rondes worden gelopen door de kwaliteitsdienst.

Bij een onvoldoende zal de medewerker gevraagd worden zich opnieuw te verdiepen in de bedrijfsregels, hygiëneregels, HACCP, e.d. Bij een te groot aantal onvoldoendes (bij meerdere medewerkers) zullen nieuwe training gegeven moeten worden of dient de opzet van de training en scholing te worden aangepast, zodat wel de gewenste resultaten worden behaald.