Klachten voedselveiligheid procedure

Klachten voedselveiligheid

Registreren van klachten met betrekking tot voedselveiligheid.

Definitie klachten voedselveiligheid

Alle afwijkingen aan een product, verpakking of etiket die een nadelige invloed kan hebben voor de consument.

Te denken valt hierbij aan:

  • Fouten in de ingrediëntendeclaratie;
  • Niet vermelde allergenen;
  • Aanwezigheid ziekteverwekkers;
  • Foutieve verpakking waardoor de houdbaarheid niet gegarandeerd kan worden;
  • Aanwezigheid fysische of chemische besmettingen.

Uitvoering

  • Registeren van klachten m.b.t. voedselveiligheid.
  • Vastleggen van de oorzaak.
  • Vastleggen van genomen maatregelen.

De informatie m.b.t. de klachten komt vanuit de klachtenprocedure. Dit geldt ook voor de genomen maatregelen. De instructie is bedoeld als extra registratie en meer inzicht.

Bij voedselveiligheidsklachten moet altijd aan de hand van de meldwijzer beoordeeld worden of een recall noodzakelijk is.

Acties bij afwijkingen

Geen.

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.


Met iMIS Food stellen wij jou in staat om zelf voedselveiligheid te managen.

iMIS Food

Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: