< p>

Wat is de controle procescontroles?

Wat is controle procescontroles?

 • Controleren of de voorgeschreven maatregelen worden genomen.
 • Controleren of de noodzakelijke procescontroles goed worden uitgevoerd.

Definitie controle procescontroles?

Procescontrole: controles binnen het productieproces. Dit met uitzondering van de CCP metingen die worden apart gecontroleerd.

Uitvoering controle procescontroles

De te controleren procescontroles liggen vast in de PDA . Onder de procescontroles vallen onder andere:

 • Gewichtscontroles;
 • Etikettering;
 • Kwaliteitscontroles.

Beoordeel of de procescontroles goed worden uitgevoerd, door te kijken naar:

 • Het registreren van de meetgegevens;
 • De genomen maatregelen bij afwijkingen;
 • Het vastleggen van de genomen maatregelen;
 • De gehanteerde frequentie.

Acties bij afwijkingen controle procescontroles

De acties zijn volledig afhankelijk van de afwijking:

 • Bepaal de oorzaak van de afwijking.
 • Bepaal de te nemen maatregelen.
 • Aanpassen van instructies.
 • Instructie aan de medewerkers.
 • Leg alle genomen maatregelen en de oorzaak vast.

Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: