Wat is de controle procescontroles?

Wat is controle procescontroles?

 • Controleren of de voorgeschreven maatregelen worden genomen.
 • Controleren of de noodzakelijke procescontroles goed worden uitgevoerd.

Definitie controle procescontroles?

Procescontrole: controles binnen het productieproces. Dit met uitzondering van de CCP metingen die worden apart gecontroleerd.

Uitvoering controle procescontroles

De te controleren procescontroles liggen vast in de iMIS Audit . Onder de procescontroles vallen onder andere:

 • Gewichtscontroles;
 • Etikettering;
 • Kwaliteitscontroles.

Beoordeel of de procescontroles goed worden uitgevoerd, door te kijken naar:

 • Het registreren van de meetgegevens;
 • De genomen maatregelen bij afwijkingen;
 • Het vastleggen van de genomen maatregelen;
 • De gehanteerde frequentie.

Acties bij afwijkingen controle procescontroles

De acties zijn volledig afhankelijk van de afwijking:

 • Bepaal de oorzaak van de afwijking.
 • Bepaal de te nemen maatregelen.
 • Aanpassen van instructies.
 • Instructie aan de medewerkers.
 • Leg alle genomen maatregelen en de oorzaak vast.

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.


Met iMIS Food stellen wij jou in staat om zelf voedselveiligheid te managen.

iMIS Food

Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: