Hoe ziet de controle microbiologisch onderzoek er in de praktijk uit?

Controle microbiologisch onderzoek

Controleren van de microbiologische uitslagen.

Uitvoering microbiologisch onderzoek

Het microbiologisch onderzoek vindt onder andere plaats als procesverificatie.

Het is dus van belang om eventuele norm overschrijdingen goed te borgen zodat hierop gepaste maatregelen genomen kunnen worden ter verbetering.

 • Controleer de microbiologische uitslagen bij binnenkomst aan de hand van de geldende normen.
 • Wanneer een uitslag onvoldoende is dient dit te worden vastgelegd.

Acties bij afwijkingen tijdens het microbiologisch onderzoek

 • Wanneer een microbiologische uitslag niet aan de norm voldoet dient een herbemonstering plaats te vinden. Dit om te beoordelen of het een structurele dan wel incidentele afwijking betreft.
 • Bij een incidentele afwijking zijn geen verdere maatregelen noodzakelijk.
 • Indien bij hercontrole blijkt dat de microbiologische uitslag wederom niet aan de norm voldoet moet de oorzaak achterhaald worden:
  • Productspecifiek;
  • Grondstoffen;
  • Hulpstoffen;
  • Verkeerd productieproces;
  • Verkeerde verhittingsstappen;
  • Defecten in apparatuur.
 • De oorzaak bepaald de te nemen maatregelen:
  • Aanpassen receptuur.
  • Aanpassen productieproces.
  • Onderhoud.
  • Wijzigen grondstoffen.
  • Instructie personeel.
  • Saneren product.

Alle genomen maatregelen worden vastgelegd.

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.


Met iMIS Food stellen wij jou in staat om zelf voedselveiligheid te managen.

iMIS Food

Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: