Mag de term “rookaroma” worden gebruikt voor runderrookvlees producten?

Het antwoord:

De term “rookaroma” mag voor runderrookvlees producten niet gebruikt worden. Daarvoor is een definitie opgenomen in de Verordening 2008-1334 lid 3 onder f. Deze luidt:

f) „rookaroma”: een product, verkregen door fractionering en zuivering van gecondenseerde rook, waardoor primaire rookcondensaten, primaire teerfracties en/of afgeleide rookaroma’s als omschreven in artikel 3, punten 1, 2 en 4, van Verordening (EG) nr. 2065/2003 worden verkregen;

Ook voldoet de term niet aan de definitie van natuurlijk aroma in dezelfde Verordening artikel 3 lid 2 onder c:

„natuijke aromastof”: een aromastof die door geschikte fysische dan wel enzymatische of microbiologische procedés is verkregen van een uitgangsmateriaal van plantaardige, dierlijke of microbiologische oorsprong, hetzij als zodanig, hetzij voor consumptie door de mens verwerkt door middel van een of meer van de in bijlage II genoemde traditionele levensmiddelenbereidingswijzen. Natuurlijke aromastoffen komen overeen met stoffen die van nature aanwezig zijn in de natuur en daar ook geïdentificeerd zijn;

In Bijlage II is het roken niet opgenomen.

Ook is het wettelijk niet noodzakelijk om het ingrediënt “rook” te noemen, als er geen rook toegevoegd word. Als er een rookproces wordt toegepast, dan dient dit natuurlijk wel vermeld te worden. Ook bij braden ontstaan aroma’s door het verhittingsproces, maar die gaan ook niet in de ingrediëntendeclaratie terecht komen.

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.


Met iMIS Food stellen wij jou in staat om zelf voedselveiligheid te managen.

iMIS Food

Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: