Welke wet is van kracht voor additieven?

Het antwoord:

De laatste Verordening wat betreft additieven is de Verordening 1333 van 2008. Dit is de opvolger van de Richtlijn 2 van 1995. Omdat alle additieven uit de Richtlijn 1995-2 opnieuw worden bekeken door de EFSA is in de nieuwe Verordening nog geen nieuwe lijst van toegelaten additieven opgenomen. Totdat de EFSA klaar is met dit onderzoek is de lijst additieven uit de Richtlijn 1995-2 nog toegelaten. De Richtlijn 1995-2 was in de Nederlandse wetgeving opgenomen als “Warenwetbesluit Levensmiddelenadditieven” en de “Warenwetregeling Gebruik van additieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen in levensmiddelen”. Door de komst van de Verordening 1333-2008 is deze via het “Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen” van 11-11-2011 geïmplementeerd in de Nederlandse levensmiddelenwetgeving. Het oude “Warenwetbesluit Levensmiddelenadditieven” is ingetrokken. “De Warenwetregeling Gebruik van additieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen in levensmiddelen” van de Richtlijn 1995-2 is echter nog steeds van kracht. Zie hiervoor de artikelen 4 en 5 van het “Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen”.

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.


Met iMIS Food stellen wij jou in staat om zelf voedselveiligheid te managen.

iMIS Food

Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: