Hoe ziet de glas en hard plastic controle eruit?

Tijdens de glas en hard plastic controle controleer je de staat van glas en hard plastic.

Definitie glas en hard plastic controle

Glas en hard plastic: alle objecten van glas en hard plastic die een potentieel gevaar vormen om bij breuk in het product terecht te kunnen komen.

Uitvoering van de glas en hard plastic controle

In de iMIS Audit liggen de objecten vast (glaslijst). Controleer de objecten en leg afwijkingen vast.

Acties bij afwijkingen tijdens glas en hard plastic controle

Bij kapotte of beschadigde objecten die een kans geven op productbesmetting dient direct actie genomen te worden. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor situaties waarbij de veiligheid van de medewerkers in gevaar komt.

De acties kunnen bestaan uit:

  • Het blokkeren van producten en de ruimte.
  • Het vernietigen van producten.
  • Uitvoeren van noodreparaties.

De acties zijn afhankelijk van de afwijking.

Wanneer er geen direct gevaar is moet de reparatie ingepland worden. Het kan noodzakelijk zijn om een noodreparatie uit te voeren.

Leg alle genomen maatregelen vast.

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.


Met iMIS Food stellen wij jou in staat om zelf voedselveiligheid te managen.

iMIS Food

Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: