Is er een voorbeeldprocedure voor ongedierte?

Hierbij een voorbeeldprocedure voor bedrijven omtrent het bestrijden van ongedierte door externe partijen en de interne controle voor ongedierte bestrijding.

Onderdeel van onze veel gestelde vragen | Bekijk alle FAQ of zoek op onderwerp.

Ongediertebestrijding voorbeeld procedure

kan een gevaar opleveren voor de veiligheid van onze producten. Om dit te voorkomen wordt ongedierte bestreden en voorkomen, door een extern gespecialiseerd bedrijf. Ook vinden er intern diverse controles plaats om mogelijke met ongedierte te voorkomen. De frequentie van de controles is gebaseerd op het risico. Het plan wordt jaarlijks herzien of in geval van een plaag of significante wijzigingen in het gebouw, proces, of omgeving.

Externe ongediertebedrijging

Voor de ongediertebestrijding maken wij gebruik van een gespecialiseerd bedrijf. Zij bezitten de benodigde expertise om de ongediertebestrijding goed te laten verlopen en dienen te voldoen aan alle relevante wetgeving aangaande en registratie van hun activiteiten en competenties. Wanneer er bij de inspecties tekortkomingen worden geconstateerd, worden hierop corrigerende maatregelen getroffen. Dit wordt gedaan door het bedrijf dan wel door onszelf en binnen de vastgestelde tijd. Alle genomen maatregelen worden vastgelegd en geverifieerd. Ook dient een mogelijke besmetting als risico te worden behandeld richting het product. De maatregel kan hierdoor groter zijn dan het plaatsen van een nieuwe lokdevice. Een aangevreten product dient bijvoorbeeld volledig te worden geblokkeerd. En ook eventuele besmetting van het product door de geconstateerde ongediertebesmetting dient te worden meegenomen in het actieplan. Wanneer er lokdevices missen, moet deze constatering worden vastgelegd, beoordeeld en onderzocht.

Interne controle

Om ongedierte intern te voorkomen vinden diverse controles plaats. : Bij de ingangscontrole van onze producten wordt gekeken naar eventueel ongedierte. Bij de aanwezigheid van ongedierte wordt de levering geweigerd. Hygiënecontrole: Tijdens de diverse controles in het bedrijf wordt gekeken naar:

  • De aanwezigheid van uitwerpselen en ongedierte.
  • Vuil ophoping.
  • Mogelijk schuilplaatsen door verkeerde .
  • Bouwtechnische staat en mogelijk kieren naar buiten.

Wanneer hierin een afwijking wordt geconstateerd worden corrigerende maatregelen doorgevoerd.

Basisvoorwaardenprogramma (BVP): Jaarlijks wordt het BVP herzien. Hierbij is ook aandacht voor mogelijke insluiproutes voor ongedierte en voor BRC dient er jaarlijks een diepteinspectie plaats te vinden van het ongediertebestrijdingssysteem.

Meer weten over een handboek voor voedselveiligheid?


Wil je meer weten over handboek en voedselveiligheid? Bekijk dan onze iMIS producten.
Deze zijn speciaal gemaakt om de handboeken te controleren en up-to-date-te houden.
Daarnaast kun je ook onze trainingen over handboeken en opleiding voedselveiligheid volgen.

Interne audits en jaarlijkse QA rapportages training Dag 4 | 24 juni 2022

De dag is verdeeld in een ochtend die zich focust op (interne) audits, en de audit voorbereiding. De middag zal zich focussen op jaar/periodieke rapportages.

iMIS Food Handbook Handboek voor food management

iMIS Food bevat een managementsysteem voor het kwaliteitshandboek. Het handboeksysteem bevat de bedrijfsinformatie, procedures omtrent de voedselveiligheid.

iMIS Food Intranet Bedrijfsintegratie

Met iMIS Food intranet wordt het bedrijf betrokken bij het kwaliteitssysteem. Alle informatie over kwaliteit en voedselveiligheid is op het intranet aanwezig.

We zijn gespecialiseerd in voedselveiligheid. Wij stellen een voedselproducent in staat om zelf voedselveiligheid goed te managen. Om dit te bereiken hebben we iMIS Food ontwikkeld. iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende regelgeving en standaarden voor handboeken. Met de iMIS Food Helpdesk heb je professionele ondersteuning voor inhoudelijke en software vragen.

iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden.
Met iMIS Food hebben we sinds 2009 al meer dan 1000 audits succesvol behaald!


Updates over voedselveiligheid

Wil jij ook maandelijks de iMIS Food Update ontvangen en uitgenodigd worden voor onze events? Geef dan hier je gegevens door.