Is er een voorbeeldprocedure omtrent ongediertebestrijding?

Ja, die is er zeker en kun je hieronder bekijken.

Ongediertebestrijding voorbeeld procedure

Ongedierte kan een gevaar opleveren voor de veiligheid van onze producten. Om dit te voorkomen wordt ongedierte bestreden en voorkomen, door een extern gespecialiseerd bedrijf. Ook vinden er intern diverse controles plaats om mogelijke besmetting met ongedierte te voorkomen. De frequentie van de controles is gebaseerd op het risico. Het plan wordt jaarlijks herzien of in geval van een plaag of significante wijzigingen in het gebouw, proces, product of omgeving.

Externe ongediertebestrijding

Voor de ongediertebestrijding maken wij gebruik van een gespecialiseerd bedrijf. Zij bezitten de benodigde expertise om de ongediertebestrijding goed te laten verlopen en dienen te voldoen aan alle relevante wetgeving aangaande training en registratie van hun activiteiten en competenties.

Wanneer er bij de inspecties tekortkomingen worden geconstateerd, worden hierop corrigerende maatregelen getroffen. Dit wordt gedaan door het externe bedrijf dan wel door onszelf en binnen de vastgestelde tijd. Alle genomen maatregelen worden vastgelegd en geverifieerd. Ook dient een mogelijke besmetting als risico te worden behandeld richting het product. De maatregel kan hierdoor groter zijn dan het plaatsen van een nieuwe lokdevice. Een aangevreten product dient bijvoorbeeld volledig te worden geblokkeerd. En ook eventuele besmetting van het product door de geconstateerde ongediertebesmetting dient te worden meegenomen in het actieplan.

Wanneer er lokdevices missen, moet deze constatering worden vastgelegd, beoordeeld en onderzocht.

Interne controle

Om ongedierte intern te voorkomen vinden diverse controles plaats.

Ingangscontrole: Bij de ingangscontrole van onze producten wordt gekeken naar eventueel ongedierte. Bij de aanwezigheid van ongedierte wordt de levering geweigerd.

Hygiënecontrole: Tijdens de diverse controles in het bedrijf wordt gekeken naar:

  • De aanwezigheid van uitwerpselen en ongedierte.
  • Vuil ophoping.
  • Mogelijke schuilplaatsen door verkeerde opslag.
  • Bouwtechnische staat en mogelijk kieren naar buiten.

Wanneer hierin een afwijking wordt geconstateerd worden corrigerende maatregelen doorgevoerd.

Basisvoorwaardenprogramma (BVP): Jaarlijks wordt het BVP herzien. Hierbij is ook aandacht voor mogelijke insluiproutes voor ongedierte en voor BRC dient er jaarlijks een diepteinspectie plaats te vinden van het ongediertebestrijdingssysteem.

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.


Met iMIS Food stellen wij jou in staat om zelf voedselveiligheid te managen.

iMIS Food

Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: