Wat wordt er bedoeld met kennisvragen?

De kennisvragen zijn ervoor bedoelt op het kennisniveau van je medewerkers te controleren. Dit helpt om de effectiviteit van de trainingen en opleidingen te controleren.

Definitie van kennisniveau

Kennisniveau: algemene kennis van onze medewerkers met betrekking tot:

 • Persoonlijke hygiëne;
 • Bedrijfshygiëne;
 • Omgang met ziekte;
 • Basis kennis voedselveiligheid;
 • Te nemen maatregelen bij afwijkingen;
 • Incidenten;
 • Productvreemde bestanddelen;
 • Receptuur fouten;
 • Normoverschrijdingen;
 • Milieu;
 • ARBO.

Uitvoering van de controle door kennisvragen

Iedere medewerker heeft een scholing, opleiding dan wel instructie gehad met betrekking tot de in de definitie genoemde aspecten. De medewerker dient dan ook op de hoogte te zijn. Om te controleren of dit afdoende is geweest vindt deze controle plaats.

 • De vragenlijst in de iMIS Audit dient nagelopen te worden.
 • Vraag een willekeurige medewerker de diverse vragen uit de iMIS Audit .
 • Leg vast of de gegeven antwoorden correct zijn.

De controleronde geeft enerzijds inzicht in de kennis van onze medewerkers. Anderzijds geeft het informatie over de effectiviteit van de opleidingen en trainingen die wij geven dan wel laten geven. De effectiviteit wordt beoordeeld door de verificatie.

Acties bij afwijkingen

Wanneer één van de vragen als onvoldoende beoordeeld wordt moet de medewerker bijgeschoold worden. Dit dient direct plaats te vinden na de controle in de vorm van een mondelinge instructie.

Indien een extra instructie gegeven is dient binnen een maand een hercontrole plaats te vinden. Indien wederom onvoldoende dienen de stappen herhaald te worden. Dit net zolang tot de kennis aanwezig is.

Leg alle gegevens en corrigerende maatregelen vast in de iMIS Audit en Dbase.

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.


Met iMIS Food stellen wij jou in staat om zelf voedselveiligheid te managen.

iMIS Food

Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: