Inkoopspecificatie: Schoonmaak

Welke eisen moet ik stellen bij de inkoop van schoonmaak?

Zie hieronder een voorbeeldbrief die u kunt gebruiken om uw inkoopvoorwaarden duidelijk te maken op het moment dat u schoonmaak inkoopt.

Beste relatie,

U krijgt deze voorwaarden in tweevoud. Eén versie dient voor akkoord door u te worden ondertekend en retour gestuurd te worden.

Leveringen dienen in overeenstemming met deze voorwaarden, overige schriftelijk gemaakte afspraken c.q. inkoopcontracten plaats te vinden. Indien door ons wijzigingen worden aangebracht in deze voorwaarden bent u verplicht deze door te voeren.

Indien niet conform deze voorwaarden wordt gewerkt behouden wij ons recht om de diensten niet te accepteren. Eventuele kosten kunnen door ons bij u worden verhaald. Indien men niet op de overeengekomen datum c.q. tijdstip kan leveren dient men ons tijdig te informeren om zodoende stilstand te voorkomen.

Regels:

 • Er mogen geen werkzaamheden uitgevoerd worden indien uw medewerker een besmettelijke infectieziekte heeft.
 • Iedere medewerker dient voorafgaande aan de werkzaamheden een gezondheidsverklaring in te vullen.
 • De werkzaamheden worden alleen uitgevoerd door, aantoonbaar, geschoold personeel.
 • Er wordt niet afgeweken van onze hygiënevoorschriften.
 • Er wordt alleen schoongemaakt met goedgekeurde toegelaten middelen, geschikt voor de levensmiddelenindustrie.
 • Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens vooraf vastgestelde frequenties en methoden.
 • Na schoonmaakwerkzaamheden vindt door u een eindcontrole plaats, zodat zeker gesteld wordt dat alle werkzaamheden correct zijn uitgevoerd. Dit wordt vastgelegd.
 • Alle afwijkingen worden door u gecommuniceerd.
 • Alle geconstateerde tekortkomingen worden volgens door ons opgegeven planning opgelost. Na oplossing vindt door u communicatie plaats.
 • Een audit door ons op locatie is in geval van recall toegestaan waarbij openheid van alle relevante data moet worden gegeven.
 • In geval van een mogelijke recall die impact kan hebben op onze operatie dient direct telefonisch contact te worden opgenomen met de kwaliteitsafdeling om erger te voorkomen.

In alle gevallen geldt dat wij direct op de hoogte gesteld worden bij calamiteiten, die direct betrekking kunnen hebben op de voedselveiligheid of kwaliteit van onze producten.
Indien moet worden afgeweken van één van de bovenstaande regels worden wij direct op de hoogte gesteld.

Met deze verklaring worden ook de aanwezige certificaten opgestuurd.

Naam leverancier:

Datum:

Naam tekenbevoegde:

Handtekening:

Over QAssurance

QAssurance is gespecialiseerd in voedselveiligheid. Wij stellen een voedselproducent in staat om zelf voedselveiligheid te managen. Om dit te bereiken is iMIS Food ontwikkeld. iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden. Met de iMIS Food Helpdesk is professionele ondersteuning aanwezig voor inhoudelijke en software vragen.

Connect to comply

iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden.

Met iMIS Food zijn sinds 2009 al meer dan 1000 audits succesvol behaald!

Wilt u meer over iMis Food weten download dan hier onze brochure!

Meer inkoopspecificaties

Voedselveiligheid nieuws

Participants complete Food Safety Compliance training

Participants complete Food Safety Compliance training

On 17 June, we started the Food Safety Compliance training with 12 enthusiastic participants. We went back to the basics, the foundation to properly fulfill...
Read more
HACCP Team training

HACCP team training

With our HACCP team training you can hold a good session with your team. The HACCP team will understand the role to be executed and...
Read more