Is er een inkoopspecificatie voor schoonmaak?

Hierbij een voorbeeld van een inkoopspecificatie, met de eisen die gesteld moeten bij de inkoop van schoonmaakdiensten specifiek gemaakt voor voedselbedrijven.

Onderdeel van onze veel gestelde vragen | Bekijk alle FAQ of zoek op onderwerp

Welke eisen moet ik stellen bij de inkoop van schoonmaak?

Beste relatie,

U krijgt deze voorwaarden in tweevoud. Eén versie dient voor akkoord door u te worden ondertekend en retour gestuurd te worden.

Leveringen dienen in overeenstemming met deze voorwaarden, overige schriftelijk gemaakte afspraken c.q. plaats te vinden. Indien door ons wijzigingen worden aangebracht in deze voorwaarden bent u verplicht deze door te voeren.

Indien niet conform deze voorwaarden wordt gewerkt behouden wij ons recht om de diensten niet te accepteren. Eventuele kosten kunnen door ons bij u worden verhaald. Indien men niet op de overeengekomen datum c.q. tijdstip kan leveren dient men ons tijdig te informeren om zodoende stilstand te voorkomen.

 • Er mogen geen werkzaamheden uitgevoerd worden indien uw medewerker een besmettelijke infectieziekte heeft.
 • Iedere medewerker dient voorafgaande aan de werkzaamheden een gezondheidsverklaring in te vullen.
 • De werkzaamheden worden alleen uitgevoerd door, aantoonbaar, geschoold .
 • Er wordt niet afgeweken van onze hygiënevoorschriften.
 • Er wordt alleen schoongemaakt met goedgekeurde toegelaten middelen, geschikt voor de levensmiddelenindustrie.
 • Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens vooraf vastgestelde frequenties en methoden.
 • Na schoonmaakwerkzaamheden vindt door u een eindcontrole plaats, zodat zeker gesteld wordt dat alle werkzaamheden correct zijn uitgevoerd. Dit wordt vastgelegd.
 • Alle worden door u gecommuniceerd.
 • Alle geconstateerde tekortkomingen worden volgens door ons opgegeven planning opgelost. Na oplossing vindt door u communicatie plaats.
 • Een door ons op locatie is in geval van toegestaan waarbij openheid van alle relevante data moet worden gegeven.
 • In geval van een mogelijke recall die impact kan hebben op onze operatie dient direct telefonisch contact te worden opgenomen met de kwaliteitsafdeling om erger te voorkomen.

In alle gevallen geldt dat wij direct op de hoogte gesteld worden bij calamiteiten, die direct betrekking kunnen hebben op de of kwaliteit van onze producten.
Indien moet worden afgeweken van één van de bovenstaande regels worden wij direct op de hoogte gesteld.

Met deze verklaring worden ook de aanwezige certificaten opgestuurd.

Naam leverancier:

Datum:

Naam tekenbevoegde:

Handtekening: