Schoonmaak: een voorbeeld inkoopspecificatie

Hierbij een voorbeeld van een inkoopspecificatie, met de eisen die gesteld moeten bij de inkoop van schoonmaak diensten specifiek gemaakt voor voedselbedrijven.

Onderdeel van onze veel gestelde vragen | Bekijk alle FAQ of zoek op onderwerp.

Welke eisen moet ik stellen bij de inkoop van schoonmaak?

schoonmaak;

Beste relatie,

U krijgt deze voorwaarden in tweevoud. Eén versie dient voor akkoord door u te worden ondertekend en retour gestuurd te worden.

Leveringen dienen in overeenstemming met deze voorwaarden, overige schriftelijk gemaakte afspraken c.q. plaats te vinden. Indien door ons wijzigingen worden aangebracht in deze voorwaarden bent u verplicht deze door te voeren.

Indien niet conform deze voorwaarden wordt gewerkt behouden wij ons recht om de diensten niet te accepteren. Eventuele kunnen door ons bij u worden verhaald. Indien men niet op de overeengekomen datum c.q. tijdstip kan leveren dient men ons tijdig te informeren om zodoende stilstand te voorkomen.

 • Er mogen geen werkzaamheden uitgevoerd worden indien uw medewerker een besmettelijke infectieziekte heeft.
 • Iedere medewerker dient voorafgaande aan de werkzaamheden een gezondheidsverklaring in te vullen.
 • De werkzaamheden worden alleen uitgevoerd door, aantoonbaar, geschoold .
 • Er wordt niet afgeweken van onze hygiënevoorschriften.
 • Er wordt alleen schoongemaakt met goedgekeurde toegelaten middelen, geschikt voor de levensmiddelenindustrie.
 • Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens vooraf vastgestelde frequenties en methoden.
 • Na schoonmaakwerkzaamheden vindt door u een eindcontrole plaats, zodat zeker gesteld wordt dat alle werkzaamheden correct zijn uitgevoerd. Dit wordt vastgelegd.
 • Alle worden door u gecommuniceerd.
 • Alle geconstateerde tekortkomingen worden volgens door ons opgegeven planning opgelost. Na oplossing vindt door u communicatie plaats.
 • Een door ons op locatie is in geval van toegestaan waarbij openheid van alle relevante moet worden gegeven.
 • In geval van een mogelijke recall die impact kan hebben op onze operatie dient direct telefonisch contact te worden opgenomen met de kwaliteitsafdeling om erger te voorkomen.

In alle gevallen geldt dat wij direct op de hoogte gesteld worden bij calamiteiten, die direct betrekking kunnen hebben op de voedselveiligheid of van onze .
Indien moet worden afgeweken van één van de bovenstaande regels worden wij direct op de hoogte gesteld.

Met deze verklaring worden ook de aanwezige certificaten opgestuurd.

Naam leverancier:

Datum:

Naam tekenbevoegde:

Handtekening:

TwitterFacebookLinkedInPin It

Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'Schoonmaak: een voorbeeld inkoopspecificatie' bekeken ook de onderstaande artikelen en handleidingen:

Meer weten over een handboek voor voedselveiligheid?


Wil je meer weten over handboek en voedselveiligheid? Bekijk dan onze iMIS producten.
Deze zijn speciaal gemaakt om de handboeken te controleren en up-to-date-te houden.
Daarnaast kun je ook onze trainingen over handboeken en opleiding voedselveiligheid volgen.

Interne audits en jaarlijkse QA rapportages Dag 4

De dag is verdeeld in een ochtend die zich focust op (interne) audits, en de audit voorbereiding. De middag zal zich focussen op jaar/periodieke rapportages.

iMIS Food Handbook Handboek voor food management

iMIS Food bevat een managementsysteem voor het kwaliteitshandboek. Het handboeksysteem bevat de bedrijfsinformatie, procedures omtrent de voedselveiligheid.

iMIS Food Intranet Bedrijfsintegratie

Met iMIS Food intranet wordt het bedrijf betrokken bij het kwaliteitssysteem. Alle informatie over kwaliteit en voedselveiligheid is op het intranet aanwezig.

We zijn gespecialiseerd in voedselveiligheid. Wij stellen een voedselproducent in staat om zelf voedselveiligheid goed te managen. Om dit te bereiken hebben we iMIS Food ontwikkeld. iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende regelgeving en standaarden voor handboeken. Met de iMIS Food Helpdesk heb je professionele ondersteuning voor inhoudelijke en software vragen.

iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden.
Met iMIS Food hebben we sinds 2009 al meer dan 1000 audits succesvol behaald!


Maandelijkse iMIS update

Wil jij ook maandelijks de iMIS Food Update ontvangen en uitgenodigd worden voor onze events? Geef dan hier je gegevens door.