< p>

Aan welke eisen moet een bedrijf die honing importeert vanuit Duitsland voldoen?

Het antwoord:

Honing die in Duitsland vrij verkocht mag worden, mag in principe in alle landen van Europa verhandeld worden. Dus ook in Nederland. In principe is de Richtlijn 2001/110 van toepassing in Europa, die in Nederland is geïmplementeerd als het Warenwetbesluit Honing. Bij deze implementatie van de Richtlijn kunnen altijd kleine verschillen ontstaan bij de verschillende lidstaten, maar die zijn altijd klein.

Welke analyses moeten er nu wettelijk worden uitgevoerd?

Volgens mij is door de producent geen onderzoek nodig op basis van wettelijke voorschriften. Honing wordt in de 2073/2005 vrijgesteld voor onderzoek op Listeria monocytogenes als ready to eat product. Wel worden in sommige landen wel eens (niet toegelaten) diergeneesmiddelen toegepast op bijenvolken. Vooral in Oostbloklanden.