< p>

Hoe behoort boterconcentraat gedeclareerd worden?

Het antwoord:

De VWA heeft een kennisblad opgesteld over KWID. Op bladzijde 5 staat het voorbeeld van boterconcentraat.

Levensmiddelen waarin ‘roomboter’, ‘gefractioneerd botervet’ of ‘boterconcentraat’ is verwerkt mogen worden aangeduid als boter. In de lijst van ingrediënten dient het ingrediënt dat verwerkt is te worden vermeld. Voor roomboter en boterconcentraat mag ‘roomboter’ worden vermeld, mits de boterconcentraat gereconstitueerd is. In de lijst van ingrediënten dient boterconcentraat als ingrediënt te worden vermeld. Ten aanzien van de kwantitatieve vermelding dient overeenkomstig te worden gehandeld. Alleen wanneer gefractioneerd botervet is verwerkt, dan moet dat percentage als gefractioneerd botervet worden vermeld.