Wat is kwantitatieve ingrediëntendeclaratie (KWID)?

Het antwoord:

Bron NVWA informatieblad 16 / 21 juli 2003:

Belangrijk

Dit informatieblad is geen wetgeving en kan daarvoor ook niet in de plaats treden. Het is een interpretatiedocument dat in de loop der tijd tot stand is gekomenen probeert een praktische interpretatie te geven van de wijzigingen. In Staatsblad 458 van 1999 is de wijziging van het Warenwetbesluit Etikettering van Levensmiddelen (WEL), dat met ingang van 14 februari 2000 in werking trad, gepubliceerd.

Inleiding

Ingevolge artikel 10, van het WEL moet in bepaalde gevallen, de hoeveelheid van bepaalde ingrediënten op een voorverpakt levensmiddel, worden vermeld. Populair gezegd wordt dit de Kwantitatieve Ingrediënten Declaratie (KWID) genoemd. Dit voorschrift geldt ook voor voorverpakte levensmiddelen waarvoor de vermelding van de lijst van ingrediënten zelf, niet verplicht is. De KWID moet worden toegepast wanneer in de aanduiding (benaming) van een levensmiddel de naam van een ingrediënt wordt genoemd of wanneer een ingrediënt op enige wijze op de voorverpakking is afgebeeld.

Om welke ingrediënten gaat het?

Ingrediënten zijn grondstoffen waaruit levensmiddelen zijn samengesteld. Ingrediënten kunnen zelf ook levensmiddelen zijn. Ingrediënten moeten in de lijst van ingrediënten worden vermeld met hun specifieke naam. Sommige ingrediënten mogen echter met een groepsnaam aangeduid worden. Zie hiervoor ook de bijlage I van het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen (bijvoorbeeld: vetten, olie, kaas, vis en dergelijke). Ten aanzien van de KWID zijn meerdere ‘categorieën’ mogelijk. In dit kader zijn bijvoorbeeld: vruchten, groenten en noten, ook groepsnamen die een rol gaan spelen.

Wanneer is een kwantitatieve declaratie verplicht?

• Wanneer de naam van het ingrediënt onderdeel uitmaakt van de aanduiding van de waar of wanneer een ingrediënt met de aanduiding van die waar in verband gebracht wordt.

• Wanneer de naam van het ingrediënt opvallend in woord, beeld of voorstelling op de verpakking voorkomt.

• Wanneer het ingrediënt karakteristiek is voor de eet- of drinkwaar.

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.


Met iMIS Food stellen wij jou in staat om zelf voedselveiligheid te managen.

iMIS Food

Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: