< p>

Wat is de wettelijke regeling voor het gebruik van enzymen?

Vraag: Wat is de wettelijke regeling voor het gebruik van enzymen? En hoe mag dit gedeclareerd worden?

Het antwoord:

Wat betreft het gebruik van enzymen ben je gebonden aan de Verordening 1832-2003, die hierop van toepassing is. Alleen is de lijst van te gebruiken enzymen en de manier van declareren nog niet ingevuld.

Wat betreft het declareren van verhitte enzymen is volgende regelgeving van toepassing:

Besluit van 10 december 1991, betreffende Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

7. Als ingrediënten worden niet aangemerkt levensmiddelenadditieven en enzymen die worden gebruikt als technologische hulpmiddelen.

Zij hoeven dus niet gedeclareerd te worden.