Wat is een opslagtemperatuur controle?

Opslagtemperatuur controle is bedoelt om de opslagtemperatuur te controleren.

Uitvoering van deze controle in een productiebedrijf

Om er zeker van te zijn dat de opslagcellen de juiste temperatuur hebben is het van belang dat de temperatuurvoelers correct werken. Door het vergelijken van de temperatuur (thermometer) met de weergeven waarde (systeem) kan beoordeeld worden of de metingen correct zijn en dus ook de opslagtemperatuur.

Controleer de gemeten waarde ten opzichte van de systeemwaarde. Het verschil in temperatuur mag maximaal 1 graad zijn.

Acties bij afwijkingen tijdens de opslagtemperatuur controle

Wanneer er een verschil is groter dan 1:

  • Controleer of de cel in ontdooi periode is, zo ja opnieuw meten na ontdooi periode.
  • Indien dit niet het geval is dienen de voelers opnieuw afgesteld te worden. Hiervoor dient contact gezocht te worden met leverancier.
  • Zolang de opslagtemperatuur de maximale normwaarde niet overschrijdt kan de cel in gebruik blijven. Echter de temperatuur dient 3 x per dag gecontroleerd te worden.
  • Indien de opslagtemperatuur hoger is dan de norm moet de producttemperatuur beoordeeld worden. Zie hiervoor de procedure!

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.


Met iMIS Food stellen wij jou in staat om zelf voedselveiligheid te managen.

iMIS Food

Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: