Is het meten van vrije vetzuren nodig als de polaire delen al worden gemeten?

Het antwoord:

Het meten van de vrije vetzuren is niet nodig als je de polaire deeltjes al meet.

Een keer per dag is voldoende, tenzij je vaststelt dat regelmatig de norm wordt overschreden aan het einde van de dag en het frituurvet al binnen een dag over de norm schiet.