Wanneer mag de naam cacao en chocolade gebruikt worden?

Het antwoord:

Hieronder is de wetgeving (cursief is de letterlijke tekst) opgenomen met betrekking tot het gebruik van de naam cacao en chocolade.

Warenwetbesluit Cacao en chocolade

Geldend op 02-03-2011 

Artikel 1
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
b. cacaopoeder of cacao: de waar die wordt verkregen door gereinigde, gedopte en geroosterde cacaobonen tot poeder te verwerken; 

Je mag dus voor de nibs de term cacao gebruiken. Het toevoegen van het woord “massa” hoeft niet, maar is volgens mij niet misleidend. De wettelijke eis voor cacao of cacaopoeder is geregeld in artikel 6.

Artikel 6
De aanduiding cacaopoeder of cacao mag uitsluitend en moet worden gebezigd voor cacaopoeder of cacao met:
a. ten minste 20% cacaoboter, uitgedrukt als gewichtsprocent van de droge stof; en
b. ten hoogste 9% water. 

Vervolgens krijg je de term chocolade.

Artikel 1
d. chocolade: de waar die wordt verkregen uit cacaoproducten en suikers; 

Een algemene term, cacaoproducten met suikers. Er wordt echter niets gezegd over de hoeveelheid suiker. Dat wordt verder in de wetgeving nog eens bevestigd in artikel 11.

Artikel 11
De aanduiding chocolade mag uitsluitend en moet worden gebezigd voor chocolade met in totaal ten minste 35% droge cacaobestanddelen, inclusief ten minste 18% cacaoboter en ten minste 14% vetvrije droge cacaobestanddelen. 

Ook hierin wordt niets gezegd over de hoeveelheid suiker.

Conclusie

Ik denk dat er verder geen problemen kunnen ontstaan wat betreft de namen die u wilt gebruiken.

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.


Met iMIS Food stellen wij jou in staat om zelf voedselveiligheid te managen.

iMIS Food

Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: