< p>

Kan er een uitleg worden gegeven over het gebruik van definities in de Verordening 2073/2005?

Het antwoord:

Voor het antwoord op deze vraag staat in Bijlage 1 onder punt 1.9 van de genoemde Verordering het volgende:

1.9 Vleesproducten van pluimvee, bedoeld om na verhitting te worden gegeten. Salmonella N = 5 Afwezig in 25 g EN/ISO 6579. Producten die in de handel zijn gebracht, voor de duur van de houdbaarheidstermijn.

De definitie voor vleesproducten heb ik gevonden in Bijlage I van de Verordening 853/2004.

7. VERWERKTE PRODUCTEN

7.1. Vleesproducten: verwerkte producten die zijn verkregen door verwerking van vlees of door verdere verwerking van zulke verwerkte producten, zodat op het snijvlak geconstateerd kan worden dat de kenmerken van vers vlees verdwenen zijn.