Tot welke categorie behoort filet americain?

Door te kijken naar verordeningen 853/2004, 2073/2005 en de Warenwet, zal de vraag beantwoordt worden tot welke van de categorieën filet americain, en meer.

Onderdeel van onze veel gestelde vragen | Bekijk alle FAQ of zoek op onderwerp.

Introductie

De discussie over de status van filet americain is al erg oud en ook in de technische commissie van de Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie is deze discussie gevoerd. Hierin is iedereen ervan overtuigd dat filet americain een vleesproduct op basis van de definitie in de Verordening (EG) 853/2004. Een vleesproduct heeft een bewaartemperatuur die je zelf bepaalt, maar wel < 7° C.

Achtergrondinformatie

Verordening 853/2004

In Bijlage I van deze Verordening (EG) 853/2004 staat het volgende:

1.15. Vleesbereidingen: , met inbegrip van vlees dat in kleine stukken is gehakt, waaraan levensmiddelen, kruiderijen of zijn toegevoegd of dat een verwerking heeft ondergaan die niet volstaat om de inwendige spierweefselstructuur van het vlees te veranderen en daardoor de kenmerken van vers vlees te doen verdwijnen.

7.1. Vleesproducten: verwerkte die zijn verkregen door verwerking van vlees of door verdere verwerking van zulke verwerkte producten, zodat op het snijvlak geconstateerd kan worden dat de kenmerken van vers verdwenen zijn.

En bij filet americain zijn de kenmerken van vers vlees verdwenen. Dus is het geen vleesbereiding maar een vleesproduct.

Verordening 2073/2005

En dit valt in de Verordening (EG) 2073/2005 onder Bijlage I punt 1.2 () en 1.8 (). En op basis van een risicoanalyse zou dit onderzoek niet nodig zijn. En doe je wel een onderzoek bepaal je zelf de frequentie.

Wat betreft de voorgeschreven bewaartemperatuur is het eigenlijk hetzelfde verhaal. Een vleesbereiding moet volgens de Verordening 853/2005 Sectie V Hoofdstuk III lid 2 c i bewaard worden bij een van < 4° C. Een vleesproduct heeft een bewaartemperatuur die je zelf bepaalt, maar wel < 7° C. En zoals boven al aangegeven is filet americain een vleesproduct.

Artikel 15

Wel is artikel 15 van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen van toepassing:

Eet- of drinkwaren of grondstoffen

1. Eet- of drinkwaren of grondstoffen, welke gekoeld moeten worden bewaard teneinde microbiologisch bederf of de uitgroei van pathogene tegen te gaan, moeten:

a. voor zover het betreft voorverpakte eet- of drinkwaren of grondstoffen, zodanig worden vervoerd of in voorraad worden gehouden dat de temperatuur van de waar ten hoogste de door de bereider aangegeven temperatuur bedraagt; of,

b. voor zover door de bereider geen bijzondere bewaartemperatuur op de voorverpakking is vermeld of de waar niet is voorverpakt, zodanig worden vervoerd of in voorraad worden gehouden dat de temperatuur van de waar ten hoogste 7°C bedraagt;

behoudens indien krachtens het zesde of zevende lid, of bij een verordening van een (hoofdproduct- of bedrijfschap die reeds van kracht is op het moment van inwerkingtreding van dit besluit, regels zijn vastgesteld waarbij een andere temperatuur is voorgeschreven.

Verpakking van het eerste lid

2. Indien op de van een in het eerste lid bedoelde eet- of drinkwaar:

a. in een bewaarvoorschrift is vermeld dat de waar bewaard dient te worden tussen de 0°C en 6°C; of

b. een houdbaarheidstermijn is vermeld die korter is dan 5 dagen;

is artikel 17 van het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen (Stb. 1992, 14) van toepassing.

Als lid 2 van toepassing is moet er op staan “te gebruiken tot” in plaats van “tenminste houdbaar tot”

TwitterFacebookLinkedInPin It

Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'Tot welke categorie behoort filet americain?' bekeken ook de onderstaande artikelen en handleidingen:

Meer weten over wetgeving en voedselveiligheid?


Wil je meer weten over wetgeving en voedselveiligheid? Bekijk dan onze iMIS producten.
Deze zijn speciaal gemaakt om de wetgeving en te controleren en up-to-date-te houden.
Daarnaast kun je ook onze trainingen over wetgeving en opleiding voedselveiligheid volgen.

Workshop: Realtime food safety compliance training Dag 5

Tijdens de workshop worden alle theorie en praktijkvoorbeelden toegepast, in een persoonlijke Food Safety Compliance Case. Na de workshop is er een diploma uitreiking en een netwerkborrel.

iMIS Food Portal Centrale voedselketen

iMIS Food bevat een managementsysteem voor alle operationele ketendata. Met iMIS Food Portal zijn alle iMIS Food systemen centraal toegankelijk in de keten.

iMIS Food Updates Software en Kennis

QAssurance verzorgt zowel de softwarematige als inhoudelijke vernieuwingen van iMIS Food. Deze vernieuwingen worden als iMIS Food Updates doorgevoerd.

QAssurance is gespecialiseerd in voedselveiligheid. Wij stellen een voedselproducent in staat om zelf voedselveiligheid te managen. Om dit te bereiken is iMIS Food ontwikkeld. iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden. Met de iMIS Food Helpdesk is professionele ondersteuning aanwezig voor inhoudelijke en software vragen.

iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden.
Met iMIS Food zijn sinds 2009 al meer dan 1000 audits succesvol behaald!


iMIS Updates ontvangen?

Wil jij ook maandelijks de iMIS Food Update ontvangen en uitgenodigd worden voor onze events? Vul dan dit formulier in.