< p>

Mogen producten waar diepvries op staat gekoeld worden vervoerd naar een diepvrieshuis na productie?

Het antwoord:

We hebben deze zaak besproken met VWS en Joris Francken heeft een en ander nog eens grondig uitgezocht. Hij komt tot de conclusie dat het op voorhand nog geen overtreding is als het vriesproces “ontkoppeld” is, maar dat dit gerelateerd moet worden aan de aard van het product en het feit of er sprake is van een ongewenste verandering (in voedselveiligheid of kwaliteit).

Met deze uitspraak kom ik tot de conclusie dat we de zaak redelijk eenvoudig kunnen oplossen en dat daarmee de constructie met de “geringe overtreding” niet meer nodig is. Van een overtreding is alleen sprake als de voedselveiligheid of de kwaliteit niet gegarandeerd is. Nu ga ik er van uit dat we daarmee nagenoeg alle processen die we in de discussie belicht hebben, kunnen accepteren en dat dat ook geen verdere gevolgen heeft.