Staat er in ISO 22000 iets over animal welfare?

Is er in ISO 22000 iets terug te lezen over animal welfare? Bijvoorbeeld: bij de inkoopspecificaties, dat wij alleen vlees van runderen kopen die op een diervriendelijke en verantwoorde manier gehouden zijn? Dit in verband met het feit dat Engelse verwerkers alternatieven zoeken die het Engelse animal welfare lavel Red Tractor kunnen vervangen.

Het antwoord:

Dit punt is in de wet geregeld. In de eerste plaats door de dierenarts, die permanent toezicht uitoefent in een slachthuis. Maar er is ook in de wet een verplichting opgenomen voor de exploitant van een slachthuis zelf. Deze staat in Bijlage II, Sectie II van de Verordening (EG) 853/2004. Er kan worden geconcludeerd dat het een wettelijk eis is. Een slachthuis met ISO 22000 is dan ook verplicht om daar wat aan te doen.

Deze verplichting geldt niet, indien:

  • je als bedrijf niet verantwoordelijk kunt zijn voor het dierenwelzijn bij de fokker of slachthuis. De karkassen zijn afkomstig van een erkend slachthuis en je mag er dan van uit gaan dat zij zich aan de wet houden. Dit ook met betrekking op dit punt en zeker met permanent toezicht.

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.


Met iMIS Food stellen wij jou in staat om zelf voedselveiligheid te managen.

iMIS Food

Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: