Staat er in ISO 22000 iets over animal welfare?

ISO 22000 richt zich voornamelijk op voedselveiligheid, de vraag is echter of er iets wordt gezegd in de norm, over dierenwelzijn, en waar is dat te vinden.

Onderdeel van onze veel gestelde vragen | Bekijk alle FAQ of zoek op onderwerp.

Uitgebreide vraagstelling ISO 22 000 en Animal welfare

Is er in iets terug te lezen over animal welfare? Bijvoorbeeld: bij de inkoopspecificaties, dat wij alleen van runderen kopen die op een diervriendelijke en verantwoorde manier gehouden zijn? Dit in verband met het feit dat Engelse verwerkers alternatieven zoeken die het Engelse animal welfare lavel Red Tractor kunnen vervangen.

Het antwoord ISO 22 000 en Animal welfare

Dit punt is in de wet geregeld. In de eerste plaats door de dierenarts, die permanent toezicht uitoefent in een slachthuis. Maar er is ook in de wet een verplichting opgenomen voor de exploitant van een slachthuis zelf. Deze staat in Bijlage II, Sectie II van de Verordening (EG) 853/2004. Er kan worden geconcludeerd dat het een wettelijk eis is. Een slachthuis met ISO 22000 is dan ook verplicht om daar wat aan te doen.

Deze verplichting geldt niet, indien:

  • je als bedrijf niet verantwoordelijk kunt zijn voor het dierenwelzijn bij de fokker of slachthuis. De karkassen zijn afkomstig van een erkend slachthuis en je mag er dan van uit gaan dat zij zich aan de wet houden. Dit ook met betrekking op dit punt en zeker met permanent toezicht.

TwitterFacebookLinkedInPin It

Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'Staat er in ISO 22000 iets over animal welfare?' bekeken ook de onderstaande artikelen en handleidingen: