Wie brengt het EG merk en nummer aan op het product?

Vraag: Wie brengt het EG merk en nummer aan op het product van dierlijke oorsprong dat naar de eindgebruiker gaat? En dient het EG merk van het slachthuis ook vermeld te worden?

Het antwoord:

Dit is een specifiek stukje wetgeving, waarin dat geregeld is. Normaal brengt de laatste bereider zijn EG merk en nummer aan op het product van dierlijke oorsprong dat naar de eindgebruiker gaat. Bij gesneden kaas is dat het bedrijf die de kaas gesneden heeft en verpakt. Dus niet de kaasfabriek. In het kader van rundvlees is dit niet het geval. Dan dient het EG merk van het slachthuis ook vermeld te worden. Zie de hieronder opgenomen Verordening 2000-1760 artikel 30.

Artikel 13
Algemene bepalingen
1. Handelaars of organisaties die in de Gemeenschap rundvlees op de markt brengen, moeten dit vlees overeenkomstig dit artikel etiketteren. De verplichte etiketteringsregeling moet garanderen dat een verband kan worden gelegd tussen enerzijds de identificatie van het karkas, de voor of achtervoet, of het stuk vlees en anderzijds het betrokken dier of,
wanneer dat volstaat om de juistheid van de informatie op het etiket te waarborgen, de betrokken groep dieren.
2. Op elk etiket moeten de volgende gegevens zijn vermeld:
a) een referentienummer of -code waarmee het verband kan worden gelegd tussen het vlees en het dier of de dieren. Dit nummer kan het identificatienummer zijn van het dier waarvan het vlees afkomstig is, of het identificatienummer voor een groep dieren;
b) het erkenningsnummer van het slachthuis waar het dier of de groep dieren is geslacht en de lidstaat of het derde land waar het slachthuis is gevestigd. De vermelding luidt: „Geslacht in (naam van de lidstaat of het derde land) (erkenningsnummer) ”;
c) het erkenningsnummer van de uitsnijderij waar het karkas of de groep karkassen is uitgesneden en de lidstaat of het derde land waar de inrichting is gevestigd. De vermelding luidt: „Uitgesneden in (naam van de lidstaat of het derde land)(erkenningsnummer) ”.

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.


Met iMIS Food stellen wij jou in staat om zelf voedselveiligheid te managen.

iMIS Food

Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: