Wie moet het EG merk en het nummer aanbrengen?

Deze pagina beschrijft wie het EG merk aanbrengt op het etiket, met de algemene bepaling. Daarnaast bevat deze pagina een korte beschrijving over het etiket.

Onderdeel van onze veel gestelde vragen | Bekijk alle FAQ of zoek op onderwerp.

Uitgebreide vraag

Wie brengt het EG merk en nummer aan op het van dierlijke oorsprong dat naar de eindgebruiker gaat? En dient het EG merk van het slachthuis ook vermeld te worden?

Wetgeving

Dit is een specifiek stukje wetgeving, waarin dat geregeld is. Normaal brengt de laatste bereider zijn EG merk en nummer aan op het product van dierlijke oorsprong dat naar de eindgebruiker gaat. Bij gesneden kaas is dat het bedrijf die de kaas gesneden heeft en verpakt. Dus niet de kaasfabriek. In het kader van is dit niet het geval. Dan dient het EG merk van het slachthuis ook vermeld te worden. Zie de hieronder opgenomen Verordening 2000-1760 artikel 30.Artikel 13

Algemene bepaling

1. Handelaars van organisaties die in de Gemeenschap rundvlees op de markt brengen, moeten dit overeenkomstig dit artikel etiketteren. De verplichte etiketteringsregeling moet garanderen dat een verband kan worden gelegd tussen enerzijds de identificatie van het karkas, de voor of achtervoet, of het stuk vlees en anderzijds het betrokken dier of, wanneer dat volstaat om de juistheid van de op het etiket te waarborgen, de betrokken groep dieren.

Het etiket

2. Op elk etiket moeten de volgende gegevens zijn vermeld:

Referentienummer

a) een referentienummer of -code waarmee het verband kan worden gelegd tussen het vlees en het dier of de dieren. Dit nummer kan het identificatienummer zijn van het dier waarvan het vlees afkomstig is, of het identificatienummer voor een groep dieren;

Erkennigsnummer van het slachthuis

b) het erkenningsnummer van het slachthuis waar het dier of de groep dieren is geslacht en de lidstaat of het derde land waar het slachthuis is gevestigd. De vermelding luidt: „Geslacht in (naam van de lidstaat of het derde land) (erkenningsnummer) “

Erkenningsnummer van de uitsnijderij

c) het erkenningsnummer van de uitsnijderij waar het karkas of de groep karkassen is uitgesneden en de lidstaat of het derde land waar de inrichting is gevestigd. De vermelding luidt: „Uitgesneden in (naam van de lidstaat of het derde land)(erkenningsnummer) “.

TwitterFacebookLinkedInPin It

Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'Wie moet het EG merk en het nummer aanbrengen?' bekeken ook de onderstaande artikelen en handleidingen:

Meer info over etikettering en voedselveiligheid?


Wil je meer weten over etikettering en voedselveiligheid? Bekijk dan onze iMIS producten.
Deze zijn speciaal gemaakt om de etikettering te controleren en up-to-date-te houden.
Daarnaast kun je ook onze trainingen over etikettering en voedselveiligheid volgen.

Interne audits en jaarlijkse QA rapportages Dag 4

De dag is verdeeld in een ochtend die zich focust op (interne) audits, en de audit voorbereiding. De middag zal zich focussen op jaar/periodieke rapportages.

iMIS Food Handbook Handboek voor food management

iMIS Food bevat een managementsysteem voor het kwaliteitshandboek. Het handboeksysteem bevat de bedrijfsinformatie, procedures omtrent de voedselveiligheid.

iMIS Food Intranet Bedrijfsintegratie

Met iMIS Food intranet wordt het bedrijf betrokken bij het kwaliteitssysteem. Alle informatie over kwaliteit en voedselveiligheid is op het intranet aanwezig.

We zijn gespecialiseerd in etikettering en voedselveiligheid. Wij stellen een voedselproducent in staat om zelf voedselveiligheid goed te managen. Om dit te bereiken hebben we iMIS Food ontwikkeld. iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende regelgeving en standaarden voor etikettering. Met de iMIS Food Helpdesk heb je professionele ondersteuning voor inhoudelijke en software vragen.

iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden over etikettering.
Met iMIS Food hebben we sinds 2009 al meer dan 1000 audits succesvol behaald!


Maandelijkse updates

Wil jij ook de maandelijkse iMIS Food Update over etikettering ontvangen en uitgenodigd worden voor onze events? Geef dan je gegevens door.