Wat zijn de normen voor malachietgroen in vis?

In deze pagina wordt uitgelegd waar de normen van de chemische stof malachietgroen in vis op gebaseerd is. Met een uitleg over de MRL en MPRL voor de stof.

Onderdeel van onze veel gestelde vragen | Bekijk alle FAQ of zoek op onderwerp

Malachietgroen in vis

Malachietgroen is een triarylmethaan kleurstof. Het wordt o.a. gebruikt als parasiticide in de aquacultuur van vis en paling. Het wordt toegediend om een aantal aandoeningen veroorzaakt door schimmels, protozoa en wormen bij vissen en paling tegen te gaan (1) Daarnaast wordt het ook als textielkleurstof gebruikt.

Verordening 2377/1990

De normen zijn nog steeds gebaseerd op de Verordening 2377/1990.

In Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad staan de toegelaten geregistreerde diergeneesmiddelen met daarbij per diersoort Maximum Residue Levels (MRL’s). Deze stoffen zijn gedefinieerd als “Alle farmacologisch werkzame substanties (werkzame bestanddelen, excipientia of afbraakstoffen) en de metabolieten daarvan, die overblijven in levensmiddelen die worden verkregen van dieren waaraan het bewuste geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik is toegediend”.

De Commissie

In Beschikking 2002/657/EG van de Commissie (6.2) zijn minimale prestatiekenmerken (MRPL’s) opgenomen voor analysemethoden voor de bepaling van stoffen waarvoor een nultorelantie geldt. Op grond van Beschikking 2005/34/EG van de Commissie (6.3) worden deze MRPL’s gebruikt als actie-grens om te voorkomen dat producten met een hoger gehalte in de handel worden gebracht.

MRL & MPRL

Voor malachietgroen is geen MRL vastgesteld. Deze groene stof wordt in vis snel omgezet in het kleurloze leucomalachietgroen. Voor de som van malachietgroen en leucomalachietgroen in van aquacultuurproducten is de MPRL vastgesteld op 2 µg/kg (Beschikking 2004/25/EG)

Malachietgroen in voeding

Malachietgroen is een kleurstof die zowel carcinogeen als genotoxisch is (d.w.z. schadelijk voor het DNA). Het wordt wereldwijd gebruikt voor therapeutische behandeling in de aquacultuur, maar is in de EU niet toegestaan voor gebruik bij voedselproducerende dieren.

Het panel voor contaminanten in de voedselketen van de EFSA heeft de risico’s voor de consument van malachietgroen in levensmiddelen, met name in vis, visproducten en , beoordeeld. De Europese Commissie heeft de EFSA specifiek gevraagd om te beoordelen of een referentiewaarde van 2 microgram (μg) malachietgroen per kilogram levensmiddel de volksgezondheid voldoende zou beschermen. De deskundigen van de EFSA kwamen tot de conclusie dat het onwaarschijnlijk is dat blootstelling aan levensmiddelen die tot 2 μg/kg met malachietgroen verontreinigd zijn, een gezondheidsprobleem zou vormen.

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2016.4530