Waar zijn de normen van malachietgroen in vis op gebaseerd?

Het antwoord:

Malachietgroen is een triarylmethaan kleurstof. Het wordt o.a. gebruikt als parasiticide in de aquacultuur van vis en paling. Het wordt toegediend om een aantal aandoeningen veroorzaakt door schimmels, protozoa en wormen bij vissen en paling tegen te gaan (1) Daarnaast wordt het ook als textielkleurstof gebruikt.

De normen zijn nog steeds gebaseerd op de Verordening 2377/1990.

In Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad staan de toegelaten geregistreerde diergeneesmiddelen met daarbij per diersoort Maximum Residue Levels (MRL’s). Deze stoffen zijn gedefinieerd als “Alle farmacologisch werkzame substanties (werkzame bestanddelen, excipientia of afbraakstoffen) en de metabolieten daarvan, die overblijven in levensmiddelen die worden verkregen van dieren waaraan het bewuste geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik is toegediend”.

In Beschikking 2002/657/EG van de Commissie (6.2) zijn minimale prestatiekenmerken (MRPL’s) opgenomen voor analysemethoden voor de bepaling van stoffen waarvoor een nultorelantie geldt. Op grond van Beschikking 2005/34/EG van de Commissie (6.3) worden deze MRPL’s gebruikt als actie-grens om te voorkomen dat producten met een hoger gehalte in de handel worden gebracht.

Voor malachietgroen is geen MRL vastgesteld. Deze groene stof wordt in vis snel omgezet in het kleurloze leucomalachietgroen. Voor de som van malachietgroen en leucomalachietgroen in vlees van aquacultuurproducten is de MPRL vastgesteld op 2 µg/kg (Beschikking 2004/25/EG)

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.


Met iMIS Food stellen wij jou in staat om zelf voedselveiligheid te managen.

Food Safety Software iMIS Food

Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: